Vaiņodes pedagogus svētkos "māca" skolas absolvente

“Var atļaut četrdesmit minūtēm bez grožiem skriet, ir svētki galu galā”, tā savas izjūtas 1. oktobrī, Skolotāju dienas priekšvakarā, raksturoja Vaiņodes vidusskolas skolotāji. 

Direktora vietniece ārpusstundu darbā Māra Tamuža stāsta, ka, ieejot skolā, katrs pedagogs saņēma sārtu ābolu ar jautru tārpiņu un sirsniņu, kas ASV, Dānijā, Zviedrijā un citās valstīs ir simboliska atzinības velte skolotājam. Foajē viņi varēja sevi skatīt momentfotogrāfiju izstādē “Skolotāju ikdiena”.

Pēc rīta kafijas skolotāji, sadalījušies grupās “pa stāviem” (kuros atrodas viņu kabineti),  savu erudīciju un zināšanas par it kā visiem zināmām lietām pārbaudīja prāta spēlē, un katra grupa savus iegūtos punktus (sīkās ledenes) skaitīja ļoti rūpīgi.

Priecīgs pārsteigums un dvēseles piepildījums bija mūzikas terapijas nodarbība, kuru saviem bijušajiem skolotājiem vadīja Liepājas Universitātes izglītības un veselības zinātņu maģistre Līga Enģele.

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā