Vaiņodē sveic sekmīgākos skolēnus

Pagājušā mācību gadā Vaiņodes vidusskolā  tika iedibināta tradīcija pēdējā mācību dienā visiem tikties Nezinīša stundā. Šogad Nezinītis “ļoti raudāja”, jo kāds uz tāfeles lieliem burtiem bija uzrakstījis NEZINĪTIS IR MUĻĶIS. Zinītis veiksmīgi nomierināja draugu un kopā ar direktora vietnieci mācību darbā Guntu Minku paziņoja aizvadītā mācību gada rezultātus.

Zelta diplomus šogad saņēma Katrīna Strazde (9. klase) un Alisa Bulavkina (12. klase), bet Sudraba diplomi tika pasniegti Elinai Eihlerei un Agnesei Barakauskai (9. klase), Initai Barakauskai un Evijai Mamei (10. klase). Ar Atzinību un Zelta liecību tika atzīmēti skolēni, kuriem augsts sekmju vērtējums - tādu šogad ir 12 – Anna Daukše, Daniels Jānis Jurjevs, Annija Ziņģeniece, Elvis Linarts, Artis Arturs Dolbins, Sergejs Guļtjajevs, Līga Mame, Santa Taujēna, Elina Eihlere, Katrīna Strazde, Alisa Bulavkina, Karīna Guļtjajeva. Optimāls vērtējums visos mācību priekšmetos 71 skolēnam, bet skolu nav kavējuši 11 skolēni.

Piemiņas balvas saņēma skolēni, kuru vidējā atzīme bija ”augusi” visvairāk, bet konkursā ”Nopelni savai klasei ekskursiju” uzvarēja 9. a un 9.b klase, kuru kopējā vidējā atzīme ir visaugstākā. Nopelnītajā ekskursijā skolēni dosies rudenī, mācību gada sākumā, un tā būs lieliska iespēja jauna kolektīva veidošanā.

Nedēļā pirms Pēdēja zvana notiek svinīga pieņemšana pie Vaiņodes novada domes un skolas administrācijas, kad tiek godināti skolēni par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, tiek atzīmēti arī skolēnu vecāki un skolotāji, kuri sagatavoja audzēkņus olimpiādēm un konkursiem. Visus svinīgās pēcpusdienas dalībniekus priecēja Maijas Kalniņas dzeja un dziesmas.

Šie skolēni pavadīja arī ļoti interesantu un piedzīvojumiem pilnu dienu ekskursijā Ventspilī.

Māra Tamuža, Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā