Vaiņodē ieradīsies mobilais mamogrāfs

Mobilais mamogrāfs piektdien, 4. novembrī, ieradīsies Vaiņodē, Raiņa ielā 1A, pie doktorāta, ziņo Vaiņodes novada dome.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – ''Veselības Centrs 4'' mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 4. novembrī.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu pārbaudes notiek par samaksu.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv.

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā