Skolotāji mācās

Laikā, kamēr skolēni atpūtās rudens brīvdienās, Vaiņodes vidusskolas skolotāji iepazinās ar moderno tehnoloģiju piedāvātajām iespējām apgūt mācību vielu skolēnu paaudzei atbilstošā formātā.

Jau otro gadu Vaiņodes vidusskolas audzēkņi dabaszinātņu un matemātikas priekšmetus mācās izremontētos kabinetos, jo skolā tiek realizēts ESF, ES un IZM projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos”. Tas nodrošina iespēju ikvienam 7. – 12. klašu skolēnam ar interesi un laikmetam atbilstoši apgūt dabaszinātnes – ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku saistībā ar reālo dzīvi, pielietojot mūsdienīgas mācību metodes, izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas.

Skolotāja Dace Čivžele dalījās pieredzē par portāla Uzdevumi.lv piedāvātajām iespējām pārbaudes darbu un mājas darbu organizēšanā, par iespējām sagatavoties valsts pārbaudījumiem. Iveta Mame priecājas, ka skolēni mācās redzēt fiziku sev apkārt un prezentē uzdoto, izmantojot interaktīvo tāfeli, bet Ārija Čerņavska demonstrēja digitālā mikroskopa izmantošanas iespējas bioloģijas stundās, stāstīja par ķīmijas laboratorijas darbu nodrošinājumu.

Gan skolēni, gan skolotāji atzīst, ka mācību procesā ļoti liela nozīme ir sakārtotai un mūsdienīgai mācību videi, tāpēc virtuālās mācību iespējas ir aktuālas katrā mācību stundā.

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā