Skolēni iepazīst aizsargājamās dabas vērtības Kurzemē

26. un 27. septembrī dabas liegumā „Raķupes ieleja” un dabas parkā „Embūte” notiks nodarbības, kuru laikā Dundagas un Vaiņodes vidusskolu skolēni iepazīs aizsargājamās dabas vērtības.

Nodarbību laikā bērni un jaunieši izzinošu uzdevumu veidā tiks iepazīstināti ar aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu, uzzinās par vecu un dobumainu koku nozīmi dažādu aizsargājamu sugu pastāvēšanā, iegūs informāciju par retas vaboles – lapkoku praulgrauža dzīvi, kā arī varēs pārbaudīt jau esošās zināšanas par dabas aizsardzību. Nodarbības vadīs kompetenti pasniedzēji no Bērnu vides skolas.

Dundagas vidusskolas skolēniem pasākums notiks 26. septembrī dabas liegumā „Raķupes ieleja” (tikšanās plkst. 13:00 pie Dundagas vidusskolas), Vaiņodes vidusskolas skolēniem – 27. septembrī dabas parkā „Embūte” (tikšanās plkst. 13:00 pie Vaiņodes novada domes). Nodarbību ilgums – 3 stundas.

Nodarbības aizsargājamajās dabas teritorijās tiek organizētas kā turpinājums Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajam zīmējumu un radošo darbu konkursam "Dzīvība kokā", kas norisinājās 2013. gada pavasarī. Tā kā konkursa laikā dažādu vecumu skolēni ar saviem darbiem un attieksmi demonstrēja savas teorētiskās zināšanas par aizsargājamām dabas vērtībām, tad tagad, darbojoties brīvā dabā kopā ar speciālistiem, var tās pielietot praktiski.

Kopumā šādas nodarbības tiek organizētas 10 aizsargājamās dabas teritorijās kas iekļautas Natura 2000 tīklā Latvijā.

Bērnu vides skolas vadītās nodarbības tiek rīkotas Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta un Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta EREMITA MEADOWS (www.eremita-meadows.lv), ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE programma, laikā.

Jolanta Bāra
Projekta vadītāja

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā