Rāda apgūtās fotografēšanas prasmes

Līdz mācību gada beigām Vaiņodes vidusskolas 2. stāva vestibilā varēs apskatīt skolēnu fotogrāfiju izstādi.

Izstādē redzami Daiņa Strazda, Lauras Strēles, Kristīnes Untules, Karīnas Dolbinas un Pētera Gertnera darbi.
 
Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Māra Tamuža stāsta, ka nopietni ar fotomākslu jaunieši nodarbojas kopš janvāra, kad skolā sāka īstenot ESF projektu „Atbalsta pasākuma ieviešana Vaiņodes vidusskolai bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā”.  

Vispirms ar foto izstādi varēja iepazīties vecāki un visi interesenti pirms tradicionālā Vaiņodes vidusskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerta kultūras namā Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas parakstīšanas 20. gadadienas priekšvakarā.

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā