“Līderi” iecer konkrētus darbus

Pirts, veļas mazgātava un mototrase ir tikai daži no projektiem, ko
ar Lauku attīstības plāna pasākuma “LEADER+” palīdzību iedzīvotāji realizēs savas dzīves vides uzlabošanai.

ES finansētās programmas “LEADER+” realizācijai 2006. gadā izveidoja vietējās rīcības grupu “Liepājas rajona partnerība”. Tās darbības rezultātā ir noslēgusies biedrību un nodibinājumu projektu konkursa pirmā kārta. No 25 iesniegtajiem projektiem atbalstīti 13, kopumā saņemot 141 tūkstoti latu.

Vienu no tiem – inventāra un laivu iegādei – rakstījuši biedrības “Tūrisma klubs “Oga”” dalībnieki. Klubs darbojas jau astoņus gadus. “Vajadzības ir lielas, gribas arvien paplašināties, bet diemžēl ekipējuma bija par maz,” stāsta tās vadītājs Raimonds Reinis. “LEADER+” projektā saņemtie pieci tūkstoši latu pavirzījuši kluba attīstību uzreiz par vairākiem gadiem uz priekšu. 90 procentus no šīs summas finansējusi ES, desmit procentus – Grobiņas novada dome. “Bērni un jaunieši varēs saturīgi pavadīt brīvo laiku,” R. Reinis ir gandarīts par iespēju uzņemt jaunus biedrus un atklāj ieceri turpmāk startēt vēl lielākās programmās, lai Grobiņā izveidotu aktīvā tūrisma centru. Klubam esot vēlme “apdzīvot” Dzirnavu dīķi, iznomāt laivas un citu inventāru.

Divus projektus realizē Grobiņas Sarkanais Krusts, veidojot gan sabiedrisko un sociālo centru, gan veselības aprūpes istabu un veļas mazgātavu.
Savukārt nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” Pāvilostā labiekārtos sociālās aprūpes centra apkārtni un būvēs pirti, bet biedrība “Moto Ulmale” atjaunos mototrasi.

Par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām rūpēsies biedrība “Kodols” Kazdangā, “Next” Aizputē, “Mezgls” Dubeņos un “Grobiņas iniciatīvu aģentūra”.
Nodibinājums “Papes dabas parka fonds” projekta naudu ieguldījis traktora un pļaujmašīnas iegādei, bet Priekules pensionāru biedrība “Zilais lakatiņš” jau labiekārto telpas un pērk inventāru.

Līdz 23. aprīlim var pieteikties projektu konkursa 2. kārtai, pretendējot kopumā uz 152 tūkstošiem latu. Turklāt šogad iespējama vēl viena kārta, lai apgūtu pērn pāri palikušos līdzekļus. Partnerības koordinatore Inita Ate cer, ka projektus iesniegs arī pārējo novadu entuziasti.

“Šāda iespēja ir jāizmanto,” teic biedrības “Sabiedriskā vides pārvalde “Durbe”” līdere Santa Brāle. Līdzekļi esot nepieciešami Durbes ezera pludmales posma labiekārtošanai. Pēc pieredzes apmaiņas brauciena pie “LEADER+” projektu realizētājiem Kuldīgas pusē S. Brāle nedaudz bažījas par birokrātiskajām prasībām un “skatīšanos uz pirkstiem”.
“Ja iedziļinās, lieta nav nemaz tik sarežģīta,” iedrošina R. Reinis.

Pašvaldības varēs pretendēt arī uz Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem, kas teritorijās, kur iespējams nodarboties ar šo nozari, paredz atbalstu vietējo ceļu būvniecībai un rekonstrukcijai, kultūras un sporta būvēm, apkārtnes labiekārtošanai.  

Plašāka informācija par projektu konkursu – mājaslapā www.lrpartneriba.lv.  

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā