Jaunieši secina, ka viņi nav problēma, bet resurss

Vaiņodes jauniešu biedrība „4U” aktīvi piedalās gan novadā notiekošajās norisēs, gan dodas pieredzes apmaiņā pie kaimiņiem.

Anete Razma, Linda Švaža, Maija Linarta, Ilze Strēle, Guna Planica, Helvijs Šīmanis un Tomass Mamis devās uz sadraudzības vakaru ar Aizputes jauniešiem – „IDEA House” pārstāvjiem, lai smeltos jaunas idejas sava novada dzīves kvalitātes uzlabošanai.

„Uzzinājām, kādam ir jābūt labam jauniešu centram, kā tādu dibināt. Diskutējām arī par jauniešu nozīmi sabiedrībā, un kārtējo reizi nonācām pie secinājuma, ka jaunietis nav problēma, bet gan resurss, kuru var sekmīgi izmantot,” stāsta L. Svaža un G. Planica.

„4U” jaunieši atzinuši, ka ir ieguvuši jaunus draugus, kuri labprāt palīdzēs ar savu pieredzi. Svarīgākais, lai šī sadarbība būtu ilgstoša.  

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā