FOTO: Vaiņodē aizvadīti Andreja Eglīša dzejas svētki 2

PAPILDINĀTA AR FOTO. Sagaidot leģendārās personības latviešu lirikā (L. Garūtas nemirstīgās kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" teksta autora) - Andreja Eglīša 100. gadadienu, jau piekto reizi tika īstenots projekts vidusskolēniem "Andreja Eglīša dzejas svētki".  Andreja Eglīša Dzejas svētku "Andrejs Eglītis un Rainis" konkursa skates atlases pēdējā kārta notika Vaiņodē 3. maijā, dienu pirms Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 22. gadadienas.

Projekta "Andreja Eglīša Dzejas svētki" idejas autors un īstenotājs ir rakstnieks un režisors Māris Druva, kurš aicina jauniešus šādā patriotisma stundā izjust lepnumu par savām mājām, apzināties piederību savai skolai, novadam, pilsētai, savai zemei un izaugt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, aizdomāties par vēstures mantojumu un kultūras vērtībām.

Konkursa atlases kārtā piedalījās 18 jaunieši no Vaiņodes vidusskolas, Aizputes vidusskolas, Liepājas 10. vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas, Ugāles vidusskolas, Saldus novada Kalnu vidusskolas un Cīravas arodvidusskolas. Dalībnieki runāja Andreja Eglīša, Raiņa un paša sacerētu vai skolas biedra rakstītu dzejoli. Jauniešu priekšnesumu vērtēja šī projekta patronese politiķe Dace Reinika, Vaiņodes vidusskolas skolotājas Guna Satovska un Aija Grēbere, Liepājas muzeja muzejpedagoģe Maija Meiere un Renāte Gabaliņa, AAS BALTA vadītāja. Par labākajiem tika atzīti Amanda Millere (Aizputes vidusskola) - 1. vieta, Edgars Mamis (Vaiņodes vidusskola) un Gints Šeflers (Aizputes vidusskola) – 2. vieta, Mārtiņš Štrauss (Aizputes vidusskola) – 3. vieta. Atzinības saņēma Arturs Paulauskis (Liepājas 10. vidusskola) un Eduards Vārna (Vaiņodes vidusskola).

Inita Dzērve (Cīravas AVS) saņēma Daces Reinikas simpātiju balvu par  uzdrošināšanos savas dzejas popularizēšanā  un Vaiņodes vidusskolas 12. klases skolēnu skatītāju balvu – Daiņa Strazda autorfotogrāfiju, arī Renātes Gabaliņas speciālo balvu.

Guntim Fricsonam (Cīravas AVS)  Maija Meiere pasniedza grāmatas par vēsturi, bet Eduards Vārna arī saņēma Daces Reinikas simpātiju balvu – Laura Reinika mūzikas disku "Es skrienu".

Dzejas svētku programmu atklāja projekta autors Māris Druva un uzdāvināja Vaiņodes vidusskolai dokumentālu video filmu par Andreju Eglīti. Jauniešus uzrunājot, Dace Reinika novēlēja izvēlēto dzeju runāt ar sirdsdegsmi un ticēt tam, ko runā. Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigmunds Mickus apsveica klātesošos Valsts svētkos un novēlēja veiksmi katram runātājam.

Dzejas svētku programmu vadīja Artis Volkovs, Vaiņodes vidusskolas 12. klases skolnieks, 4. "Andreja Eglīša dzejas svētku" (2011.) laureāts, īsi atgādinot situāciju Kurzemes katla pēdējās dienās, kad  aizbraucēji līdzi varēja paņemt tikai sauju Latvijas zemes, rupjmaizes klaipu un Tēvzemes mīlestību. Arī Andrejs Eglītis Kurzemes krastu pameta bēgļu laivā 1945. gada 7. maija naktī pāri Baltijas jūrai no Liepājas uz Gotlandi, bet Latvijā atgriezās tikai 1998. gada 13. augustā pēc 53 svešumā pavadītiem gadiem. Pats par sevi dzejnieks ir teicis: "Visa mana dzeja (8 dzejoļu krājumi) veltīta tikai Tēvzemei. Visas manas uzrakstītās grāmatas ir manas dzimtās zemes cildinājums. Dzeja ir manī ierakstīta."

Konkursa 1. daļas beigās skanēja Artūra Reinika dziesma ar Andreja Eglīša vārdiem "Es gribu ziedēt" Vaiņodes vidusskolas ansambļa izpildījumā, 10. – 12. klašu deju kolektīva jaunieši deju "Lai sakūra uguntiņu" beidzot, aicināja: "Neaizbrauksim! Paliksim! Nesadegsim!" Vaiņodes vidusskolas absolvents Toms Bokums ar Jura Pavītola dziesmu "Vairogi" lika vēlreiz ieklausīties, ka "mūsu dziesmas ir vairogi seni...".

Skatītājus iepriecināja Ugāles vidusskolas meiteņu  Monikas Žagares, Artas Ameres, Annijas Milleres dziesma "Dvēselīte", Vaiņodes vidusskolas zēnu trio (Artis Volkovs, Edgars Mamis, Rolands Mozrims) priekšnesumi.

Māris Druva Dzejas svētku noslēgumā bija gandarīts par jauniešu priekšnesumu un iepazīstināja ar koncertizrādes "Dievs, Tava zeme deg!" projektu 2012. gada rudenī Liepājas teātrī, kurā piedalīsies konkursa uzvarētāji.

Visi runātāji saņēma Vaiņodes vidusskolas Atzinības rakstus par piedalīšanos 5. Andreja Eglīša Dzejas svētkos, Vaiņodes vidusskolas bloknotus un pildspalvas jaunu dzejoļu pierakstīšanai un pavasara puķu pušķus.

5. Andreja Eglīša Dzejas svētku "Andrejs Eglītis un Rainis" konkurss notika ar Vaiņodes novada domes un kultūras nama vadītāja Viļņa Ludviķa atbalstu, tā sagatavoja skolotājas Guna Satovska, Baiba Leite, Maira Strēle, Irina Jonuša, Gunta Minka, Baiba Auguste, Inga Prūse, Vaiņodes vidusskolas absolventi Juris Volkovs  un Matīss Trofimovs.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Guna P

Vēroju Dzejas svētkus klātienē. Ja ne mobilie telefoni un pāris puišu māžošanās, tad jāsaka, ka esmu LEPNA! Patiesi.

pirms 9 gadiem, 2012.05.08 14:58

Vaiņodē