Attīstīs maznodrošināto bērnu talantus

Liepājas mākslas vidusskola sadarbībā ar Vaiņodes un Liepājas internātpamatskolu, Liepājas Tūrisma un tekstila skolu un Vaiņodes pagasta padomi realizēs ESF projektu “Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē”.

Septembrī uz bezmaksas nodarbībām tiek aicināti 7.- 9. klašu skolēni. Viņi apgūs mācību programmas “Multimediju dizains” pamatus.

Jauniešiem sniegs arī konsultācijas svarīgākajos mācību priekšmetos, 9. klases skolēnus sagatavos eksāmenu sekmīgākai nokārtošanai un iestājai Liepājas mākslas vidusskolā.

Ar simtprocentīgu ES finansējumu projekts notiks līdz pat 2012. gadam.

Pievieno komentāru

Vaiņodes novadā