Var sūtīt fotografētas veltes

No 1. marta līdz 30. aprīlim Sakas novada dome kopā ar Pāvilostas tūrisma informācijas centru (TIC) izsludinājusi fotokonkursu “Dāvini savai pilsētai foto”, stāsta centra vadītāja Mairita Baltaiskalna. Piedalīties var ikviens Latvijas iedzīvotājs, elektroniskā vai CD veidā iesniedzot savas melnbaltās vai krāsainās fotogrāfijas ar vēlējumu pilsētas 130 gadu jubilejā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Sakas novada mājaslapā www.pavilosta.lv. “Visas nolikumam atbilstošās fotogrāfijas ievietosim mājaslapā izveidotajā fotogalerijā,” stāsta M. Baltaiskalna.

Vērtēšanas komisijā būs mākslinieki Andris Paipa, Zigmunds Vilnis un Pāvilostas mākslas skolas fotografēšanas pasniedzējs Alberts Brūklis, kā arī novada domes sekretāre Aija Ozoliņa. Informāciju var saņemt Pāvilostas TIC (tālr. 63498229 vai 29121894) vai Sakas novada domē, tālr. 63498261.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā