Svarīgāko apgūt palīdzēs jaunās tehnoloģijas

Tikko Pāvilostas vidusskolas pedagogi un darbinieki novērtējuši vasarā paveikto un pārrunājuši programmu jaunajam mācību gadam. Par to stāsta skolas direktore Aina Ansone.

Ķersies pie projekta sagatavošanas
Esam saņēmuši vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka līdz 7. oktobrim jāiesniedz projekts “Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, stāsta direktore. Jau iepriekšējā mācību gadā iesniegts projekta pieteikums un saņemts atbalsts no Liepājas rajona padomes, Izglītības pārvaldes un līdzfinansējuma garantijas apliecinājums no Sakas novada pašvaldības.

A. Ansone pastāsta, ka matemātikas, fizikas, ķīmijas un fizikas skolotāji jau čakli pastrādājuši, lai sagatavotos projektam. Maksimālais finanšu apjoms būs 98 tūkstoši 392 lati, zina direktore. Tai skaitā 83 tūkstoši 636 lati Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 14 tūkstoši 759 lati pašvaldības līdzekļi.

Plānota visu četru dabas zinātņu kabinetu telpu renovācija un jaunu iekārtu iegāde. Arī mēbeļu un, iespējams, portatīvo datoru nodrošināšana gan šo priekšmetu skolotājiem, gan skolēniem. Tāpat arī bibliotēkas fonda papildināšanai tieši ar metodisko literatūru. Projektā paredzēta arī drošības signalizācijas ierīču iegāde un uzstādīšana šajās telpās. “Tuvākajās dienās esam uzaicināti uz semināru par projekta izstrādi. Tad ķersimies pie konkrētu tāmju gatavošanas,” saka A. Ansone.

Pieņemšana un akreditācija vēl priekšā
“Tā kā Pāvilostas vidusskolā darbojas arī vasaras nometnes, skolas pieņemšana paredzēta trešajā septembrī,” klāsta direktore. Jau iepriekšējā mācību gada noslēgumā sakārtots zēnu mājturības kabinets. Tur pa jaunu ievilkti elektrības vadi un uzstādīts elektrības sadales skapis. Kosmētiskais remonts veikts meiteņu mājturības virtuvē, bet vecās iekārtas – izmestas.

“Mācību programmu esam sakārtojuši tā, lai pirmajā pusgadā audzēkņi mācītos šūšanu, bet kulināriju – otrajā pusgadā, kad iegādāsim jaunas plītis,” pastāsta A. Ansone. Lielais vasaras “mājasdarbs” bijis nolietoto izlietņu nomaiņa un sienu flīzēšana aiz tām visās klasēs, izņemot tās, kur gaidāma renovācija. Jaunās telpās strādāšot skolas medmāsa un “plānus kalšot” direktores vietniece audzināšanas darbā ar skolēnu līdzpārvaldi.

No 29. septembra skolā strādāšot akreditācijas komisijas priekšsēdētāja, lai izpētītu dokumentus skolas darba akceptēšanai uz nākamajiem pieciem gadiem. “Taču ir vēl vesela gūzma jautājumu, kuros skaidrība jārod jau tuvākajā laikā. Cik bērnu ēdīs pusdienas pirmajās mācību dienās, kā būs ar skolas piena programmu? Tas viss vēl jākārto. Starp citu, gribu pateikt paldies SIA “Elpa” par labo sadarbību iepriekšējā gadā,” pateicas direktore.

Mācības pirmajā klasē šogad uzsāks 22 skolēni, bet vidusskolas desmitajā – 14. Skolēnu skaits, pēc direktores aprēķina, būšot nedaudz mazāks par 220.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā