Štatus apstiprinās pēc budžetu apvienošanas

“Jūlija mēnesis droši vien paies, kārtojot dažādus organizatoriskos jautājumus,” spriež Pāvilostas novada domes sekretāre Aija Ozoliņa. Šajās dienās novada vadītājam Uldim Kristapsonam Valsts ieņēmumu dienestā jānomaina nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, jāpasūta jauns zīmogs, bankās jāapstiprina paraksta tiesības.

Par novada domes priekšsēdētāja vietnieku apstiprināts līdzšinējais Vērgales pašvaldības vadītājs Jānis Vitrups. “Atalgojuma ziņā esam apmainījušies vietām. Viņam būs mana līdzšinējā alga, man viņējā,” pajoko U. Kristapsons, “mans atalgojums pirms nodokļu nomaksas būs 800 latu, Jāņa – 777lati. Bet jau nākošmēnes iespējama tā samazināšana.”  
Pašvaldības darbinieku štatu saraksti un amatalgas tikšot izskatītas pēc budžetu apvienošanas. Pirmajā novada domes sēdē izveidotas četras pastāvīgās deputātu komitejas: Finanšu, Sociālo lietu, Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības saimniecības lietu, kā arī Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Jūlija nogalē paredzētajā novada domes sēdē paredzēts apstiprināt pastāvīgo komisiju sastāvu, kā arī lemt par domes izpilddirektora amatu.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā