Starptautiskā "Zilā karoga" statusam virza arī Liepājas pludmali pie stadiona, Liepājas un Pāvilostas jahtu piestātnes

Nacionālā "Zilā karoga" žūrijas sēdē izlemts starptautiskā "Zilā karoga" statusa iegūšanai tālāk virzīt 11 peldvietas un visas trīs pieteiktās jahtu ostas, informē Vides izglītības fonda pārstāve Ilze Grunska.

Starptautiskā žūrija vērtēs Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvietas, Liepājas pilsētas peldvietas pie stadiona, Engures novada Abragciema kempinga peldvietas, Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas peldvietas, Ventspils pilsētas pludmales, Daugavpils Lielā Stropu ezera pilsētas pludmales, Jēkabpils pilsētas Radžu peldvietas, kā arī četru Jūrmalas peldvietu - Jaunķemeru, Majoru, Bulduru un Dzintaru - atbilstību "Zilajam karogam".

Uz starptautisko "Zilā karoga" statusu pretendē jahtu osta Pāvilostā "Marina", Liepājas jahtu centrs un "Kapteiņu osta" Kuivižos.

Kā norādīja Grunska, nacionālās peldvietas kvalitātes statusu šogad iegūs Jūrmalas Kauguru un Mellužu peldvietas, Saulkrastu pilsētas peldvieta un Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta. Šīs peldvietas uz starptautisko "Zilā karoga" sertifikātu šogad pretendēt nevarēs.

Jau ziņots, ka šoreiz peldvietu un jahtu ostu kvalitātes sertifikātam "Zilais karogs" tika saņems rekordliels pieteikumu skaits - 18 pieteikumi.

Nacionālās žūrijas sēdē pieteikumus vērtēja pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Vides aizsardzības daļas, Latvijas Pašvaldību savienības, Veselības inspekcijas, Satiksmes ministrijas, Zēģelētāju savienības, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūta un Vides izglītības fonda.

"Zilais karogs" ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas ieguvis atpazīstamību gan iedzīvotāju, pašvaldību, gan vides institūciju vidū un tiek piešķirts peldvietām un jahtu ostām. Lai iegūtu "Zilā karoga" sertifikātu, peldvietām ir jāatbilst 29 kritērijiem, bet jahtu ostām - 22.

Pagājušajā gadā starptautiskā "Zilā karoga" statusu ieguva desmit peldvietas un divas jahtu ostas.

"Zilā karoga" kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, kā arī pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Iesaistoties "Zilā karoga" programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. "Zilā karoga" kritēriji ir iedalīti četrās grupās - vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, vides pārvalde un apsaimniekošana, kā arī serviss un drošība.

Pievieno komentāru

Pāvilostā