Precizēs Pāvilostas pelēkās kāpas individuālās aizsardzības un izmantošanas kārtību 1

Vides ministrija sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kas noteiks dabas lieguma Pāvilostas pelēkās kāpas individuālās aizsardzības un izmantošanas kārtību, precizējot aizliegtās darbības, pieļaujamos biotopu kopšanas un teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot gājēju pārvietošanos pa ceļiem un takām, kas paredzētas dabas lieguma apskatei, aģentūru LETA informēja Vides ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļā.

Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts ierīkot atkritumu poligonus, bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus, izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju un iegūt derīgos izrakteņus, pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem, kvadricikliem, tricikliem, pajūgiem un zirgiem, izņemot ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kvadricikliem, tricikliem un zirgiem, ja tas ir saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu un uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu un īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu.

Dabas lieguma teritorijā nedrīkst uzstādīt vēja elektrostacijas, dedzināt sauso zāli un virsājus, veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju, būvēt jaunus ceļus, bojāt vai iznīcināt pelēkās kāpas, kā arī veikt citas darbības.

Dabas liegums Pāvilostas pelēkā kāpa atrodas Pāvilostas novadā, un tā platība ir 42 hektāri. Dabas liegums ir izveidots, lai nodrošinātu Latvijā plašākās pelēkās kāpas, īpaši aizsargājama biotopa - ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, mežainas jūrmalas kāpas, Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausu virsāju un tos apdzīvojošo īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību.

Dabas liegumam no 2008.gada līdz 2009.gadam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas ir apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu. Dabas liegums saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija "Natura 2000".

Ministru kabineta noteikumu projekts par Pāvilostas pelēkās kāpas individuālo aizsardzību un izmantošanu šodien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

es

un kas ir atļauts zemes īpašniekiem? Samaksāt valstij nodokli par īpašumu, ko faktiski alsts ir konfiscējusi...

pirms 11 gadiem, 2009.11.01 14:55

Pāvilostas novadā