Piešķir naudu lietavu radīto seku novēršanai

Šodien Ministru kabinets (MK) atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) sagatavoto rīkojuma projektu piešķirt Liepājas rajona Sakas novada domei finanšu līdzekļus lietavu radīto postījumu seku novēršanai, teikts MK mājaslapā.

RAPLM Liepājas rajona Sakas novada domei piešķirs 26 458 latus pašvaldību ceļu remontam no Finanšu ministrijas pamatbudžeta „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, vēstī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere.

Pērn Malduguņu orgas ūdens straume pārrāva aizsprostu uz Dzelzceļa ielas, Pāvilostas pilsētā, kā rezultātā tika izpostīts Dzelzceļa ielas posms aptuveni 20 metru garumā. Šis pašvaldībai ir nozīmīgs ielas posms un Pāvilostas attīstības plānā šī iela iezīmēta kā otra galvenā iela.

Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz komisijas lēmumu par atbalstu finansējuma piešķiršanai Liepājas rajona Sakas novada domei pašvaldību uzbēruma un ceļu seguma atjaunošanai, avārijas pārplūdes izbūvei, lietavu un aizsprosta pārrāvuma radīto postījumu seku likvidēšanai.

Pamatojoties uz pašvaldības iesniegto izdevumu tāmi, lai veiktu minētos remonta darbus nepieciešami finanšu līdzekļi 33 073 latu apmērā. Pašvaldība nodrošina finansējumu 6 615 latu apmērā, līdz ar to papildus no valsts budžeta nepieciešami finanšu līdzekļi 26 458 latu apmērā.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā