Pāvilostas plānojums ieguvis likuma spēku

Stājies spēkā Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008.–2020. gadam. Tas ir tiesisks pamats lēmumu pieņemšanai par konkrētās teritorijas izmantošanu.

Jaunais Pāvilostas teritorijas plānojums, ko izstrādāja teritorijas plānošanas uzņēmums “Metrum” sadarbībā ar Sakas novada domi paredz vēsturiskajai pilsētas daļai jeb Vecajai Pāvilostai atjaunot vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Liepājas rajona inspektore Ingrida Vize norāda, ka šāda statusa noteikšana gan esot visai sarežģīts process. “Ja to atjaunos, tad Pāvilostā, tāpat kā Grobiņā, Aizputē un Durbē, jebkuri būvniecības un namu atjaunošanas darbi tiks pakļauti stingrai kultūras pieminekļu inspekcijas uzraudzībai.”

Jauno Pāvilostas apbūvi nākamajos 12 gados paredzēts virzīt uz neapgūtām un brīvām teritorijām tuvāk Liepājas–Ventspils šosejai. Pirms teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas iedzīvotājiem piedāvātas kartes ar diviem iespējamiem apbūves risinājuma variantiem.

“Metrum” plānošanas projektu metodiskā vadītāja Inguna Jekale atzīst, ka plāna sabiedrisko apspriešanu laikā diskusijas reizēm izvērtušās visai vētrainas, tomēr plānotājiem par pāvilostniekiem un sadarbību ar viņiem palicis labs iespaids.

Jaunajā teritorijas plānojumā ir iekļauti 4,6 hektāri Pāvilostas pilsētas teritorijas, kam pērn novembrī Ministru kabinets noteica Pāvilostas pelēkās kāpas dabas lieguma statusu.
“Izstrādātais plānojums paredz respektēt pilsētas dabas vērtības un kultūrvēsturisko apbūvi ar aizsargājamām teritorijām. Diemžēl plāna izstrādes gaitā neizdevās nonākt pie vienota kopsaucēja par dabas lieguma – Pāvilostas pelēkās kāpas – robežām. Tika pieņemts Vides ministrijas ieteiktais variants, neņemot vērā pašvaldības un zemes īpašnieku viedokli. Tas varētu sagādāt grūtības lieguma dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem,” norāda I. Jekale.

“Centāmies ieraudzīt dabas vērtības un parūpēties par to saglabāšanu. Ar to, ka cilvēki cenšas iegūt savā īpašumā tieši skaistākās un vērtīgākās vietas, esam jau saskārušies, veicot Siguldas teritorijas plānojuma izstrādi. Tomēr pelēkās kāpas teritorijā zemes īpašumi bija iegūti vēl pirms dabas lieguma statusa noteikšanas.”

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā