Pāvilosta pēc pēdējā valdības lēmuma dzēst aizņēmumu Valsts kasē tiek brīva no kredītsaistībām

Pāvilostas novadam dzēsts 175 746 latu lielais aizņēmums Valsts kasē, informē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere. “Tagad esam brīvi no visām kredītsaistībām,” saka Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs rēķina, ka novadam vēl pienākas ap 65 tūkstošiem latu no piešķirtās, bet vēl neizmaksātās “apvienošanās naudas.”

Pāvilostas novads ir viena no sešām Latvijas pašvaldībām, par kuru šāds lēmums pieņemts valdības sēdē, kurā izskatīts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums. Tas paredz šos līdzekļus “pa tiešo” ieskaitīt Valsts kasē, neizmaksājot pašvaldībām atbilstošu summu no reģionālajai reformai paredzētajiem līdzekļiem.

Pāvilostas un Vērgales pašvaldības Valsts kasē ņēmušas aizdevumus astoņu infrastruktūras projektu īstenošanai. 2003. gadā rekonstruēta sporta zāle Vērgalē, pēc tam aizņēmuma līdzekļi izmantoti Pāvilostas sporta zāles būvei 2005. gadā, ūdenssaimniecības projekta sagatavošanai Vērgalei, siltumtīklu projekta sagatavošanai Vērgalei, ūdenssaimniecības tīklu sakārtošanai Pāvilostas pilsētā 2006. gadā.

Vērgale iegādājusies divus autobusus un apkures katlu pagasta centra namu apsildīšanai, savukārt šogad atjaunots virtuves bloks pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš”, uzskaita U. Kristapsons.

Pavisam Pāvilostas novadam par reģionālās reformas īstenošanu bija jāsaņem 600 tūkstoši latu, jo pašreizējā Pāvilostas novadā ietilpst Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasts.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā