Pāvilostā atcerēsies konkursu “Vai tu mīli jūru?”

Iecere atsaukt atmiņā laiku, kad piekrastes zvejniekciemu skolās ik gadu viens no spilgtākajiem pasākumiem bija konkurss “Vai tu mīli jūru?”, radusies pāvilostniekiem.

Ar laikraksta palīdzību pie Pāvilostas vidusskolas audzēkņiem, pedagogiem un zvejniekiem, kuri kādreiz piedalījušies pašā konkursā, vai tā vērtēšana, vēršas Pāvilostas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga.

“Nākamgad aprit 40 gadu, kopš šī konkursa pirmsākumiem, tādēļ aicinu visus, 18.oktobrī, pulksten 18 uz pasākumu pilsētas kultūras namā.” Pieteikties līdz 11.oktobrim kultūras nama vadītājai pa tālruni 29366112, vai e-pastu silva_v@inbox.lv.

Vakara gaitā iecerēts kavēties atmiņās, skatoties fotogrāfijas un diapozitīvus, kā arī pārbaudīt, vai nav zudušas iemaņas tīklu lāpīšanā, zivju pakošanā un vēršanā un citos ar jūru saistītos amatos.
Jau saņemta kapelas “Piemare” piekrišana muzicēt pasākumā.

“Vispirms gribam savākt kopā pāvilostniekus, bet nākamajā vasarā ceram pulcēt kopā kādreizējos konkurentus no pārējām piekrastes skolām, kur notika šie konkursi,” turpmākos plānus iezīmē S. Vārsberga.

Pievieno komentāru

Pāvilostā