Pa mazumiņam no faktiem, atmiņām un mistikas

Liekot prātus kopā un izpētot krietni daudz rakstu avotu, pagasta iedzīvotāji Vērgales 755. gadadienai sarūpējuši uzziņu krājumu. Tā pilnais nosaukums ir “Vai tu zini? 1 jautājums un 366 atbildes – Vērgale, Ziemupe, Ploce, Saraiķi, Bebe”.

Pāršķirstījusi tikko no Talsu tipogrāfijas saņemto izdevumu, viena no tā veidošanas ierosinātājām, Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta Vanaga, šķiet noraizējusies: zem dažām fotogrāfijām trūkstot norādes par redzamajiem cilvēkiem un vismaz pāris “drukas kļūdas” arī iesprukušas.

96 lappušu biezajā izdevumā īsumā atspoguļota visa Vērgales pagasta vēsture. “Tik ļoti bieži nācās pārliecināties, ka nezinu lietas, par ko pavisam noteikti biju pārliecināta: es zinu,” grāmatas ievadā pauž I. Vanaga. Lai gan grāmata sagatavota jautājumu un atbilžu formā, tomēr to interesanti lasīt katram, kurš arī seko līdzi dažādajiem prāta spēļu konkursiem.

“Man ir žēl, ka, rīkojot nepārdomātas teritoriālās reformas, pazūd vietu nosaukumi. Vecākie Ziemupes, Saraiķu vai Ploces iedzīvotāji nekādi nevar pierast, kad viņus nosauc par vērgalniekiem. Tikko kādā no centriem likvidē skolu, tā tas panīkst. Caur grāmatu vismaz varam likt aizdomāties par to dzīvi, kas kādreiz ritējusi,” saka vērgalniece.

Grāmatas veidošanas procesā izmantoti materiāli no pagasta padomes dokumentiem, iedzīvotāju atmiņām, Arnolda Šnipkes grāmatām, kā arī dažādi statistikas dati. Tā ir veltījums pašas Vērgales un arī pamatskolas 180 gadu jubilejai, ko iecerēts svinēt septembrī.

Pievieno komentāru

Pāvilostā