Otru algu nesaņems

Ceturtdien Vērgalē notikušajā Pāvilostas novada domes sēdē izskatīts gandrīz pussimts jautājumu, pastāsta novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

“Smagākais noteikti bija štatu un algu jautājums,” viņš atzīmē. Pirms deputātu kopā nākšanas finansu komiteju nācies sasaukt pat trīs reizes. “Ja aiztiek algas un dzīvus cilvēkus, tad sarunas vienmēr ir smagas,” saka priekšsēdis.

Pēc nodokļu iekasēšanas prognozēm novada budžets jāsamazina par 72 tūkstošiem latu. “To panācām tieši uz algu samazinājumu. Nolikvidējām arī septiņas ar pusi štata vietas,” atklāj U. Kristapsons.

Vispirms izlīdzinātas algas Pāvilostas un Vērgales pagastu iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, pēc tam visiem solidāri noņemti 20 procenti. Novada domes izpilddirektora pienākumus U. Kristapsons veikšot  bez algas.

Šie noteikumi stāšoties spēkā ar 1.septembri. Oktobrī U. Kristapsons algā saņemšot 640 latus pirms nodokļu nomaksas, viņa vietnieks Jānis Vitrups – 572.

Apstiprinātās novadu pārvaldnieces – Vērgalē Anita Sprudzāne – 300 latu, Sakā Daiga Enkuzena – 220 latu.

Pašvaldībā darbosies septiņas bibliotēkas, divās – Vērgalē un Pāvilostā darbinieces strādās pilnu slodzi, pārējās piecās – uz pusslodzi.

Deputāti apstiprinājuši gandrīz visu pašvaldības iestāžu nolikumus un sešu pastāvīgo komisiju sastāvu. Darbosies: administratīvā, licencēšanas, iepirkuma, privatizācijas,  zemes un pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas.

Deputāti oficiāli apstiprinājuši Lienes Glezeres mandāta nolikšanu.  “Izraudzīties nākamo deputātu no saraksta “Novadnieki" ir vēlēšanu komisijas pienākums,"atzīnē U. Kristapsons.

Pēc 2009. gada 9. jūlija iedzīvotāju programmas datiem Pāvilostas novadā ir 3209 iedzīvotāji.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā