Osta grib īstenot divus projektus

Uzlabojot Pāvilostas ostas infrastruktūru, tā varētu piesaistīt aizvien vairāk jahtu braucēju un kļūtu drošāka zvejniekiem. Nepieciešami gan padziļināšanas darbi, gan piestātņu rekonstrukcija.

Ostas apsaimniekotāji iesnieguši projektus Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izsludinātajos projektu konkursos, stāsta Pāvilostas ostas pārvaldnieks Pēteris Gudkovs.

Zem ūdens – kritiski
“Pagājušajā gadā pie mums bija speciālisti no Rīgas, kuri apsekoja ostas zemūdens daļu. Slēdziens bija – tā ir kritiskā stāvoklī. Vienas pašas stipras vētras pietiek, lai visu sagrautu,” stāsta pārvaldnieks. Taču konkursa pirmajā kārtā LAD iesniegtais projekts noraidīts. 15. aprīlī pāvilostnieki gaida projektu konkursa otrās kārtas rezultātu paziņošanu.

Otrs projekts iesniegts (RAPLM), un tā konkursa rezultāti gaidāmi jūnijā. Tajā pamatota ostas padziļināšanas darbu nepieciešamība un Jūras ielas rekonstrukcija.

P. Gudkovs atzīst, ka Pāvilosta nav komerckravu osta, bet gan pati pievilcīgākā no Kurzemes piekrastes mazajām ostām, to labprāt apmeklē burātāji. Par to liecinot ikgadējais apmeklētāju skaita pieaugums. 2007. gadā – 122 jahtas, 2008. gadā – 164.
“Domāju, ka jahtmeņi, kuri jau iepazinuši šo vietu, šogad brauks atkal. Atpūsties cilvēkiem galu galā vajag,” teic pārvaldnieks.

Sagriezt pieteicies viens
Sakas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons stāsta, ka pašvaldība gatava garantēt līdzfinansējumu 22 tūkstošu latu apmērā ostas padziļināšanas un pievedceļa rekonstrukcijai, kas izmaksātu 150 tūkstošu latu. Pašvaldība gatava uzņemties saistības arī par 114 tūkstošiem latu, kas nepieciešami 762 tūkstošu latu vērtajiem ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbiem.

“Pagaidām uz kuģa sagriešanu pieteicies viens zvejnieks, citi pamazām turpina šo nodarbošanos,” saka U. Kristapsons.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā