Nodrošina mūsdienīgu informācijas apriti

Trīs datori ar interneta pieslēgumu no piektdienas ikvienam ir pieejami Pāvilostas dienas atbalsta centra “Krams” telpās. Pēc Lieldienām darbu uzsāks arī interneta punkts vidusskolas lasītavā.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” ēkā, kur darbojas Dienas atbalsta centrs “Krams”, no jauna izremontēta agrākā ģērbtuve. “Gribam iedrošināt pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus, kuriem datori un interneta lietas vēl pasvešas,” aicina centra vadītāja Velta Vaškus.

Svinīga interneta pieslēguma punkta atklāšana “Kramā” notika piektdien pulksten 14. Drīzumā darbosies arī interneta punkts Pāvilostas vidusskolas vestibilā, kurā jau izvietoti pieci datori ar interneta pieslēgumu.

“Interneta pieejas punktus var apmeklēt un izmantot jebkurš Sakas novada iedzīvotājs, iepriekš iepazīstoties ar lietošanas noteikumiem un parakstoties reģistrācijas žurnālā. Šie pakalpojumi iedzīvotājiem ir bez maksas,” uzsver projektu koordinatore.
Līdz šim Pāvilostā publiskai lietošanai internets bija pieejams bibliotēkā un Tūrisma informācijas centrā.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā