Neatceļ Sakas pagasta padomes lēmumu 3

Vides aizsardzības biedrībai "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai" tiesas ceļā nav izdevies panākt Sakas novada domes pieņemtā zemes sadalīšanas projekta atcelšanu Baltijas jūras kāpu aizsargjoslai Pāvilostas Pelēkās kāpas teritorijā, liecina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā pieņemtais lēmums lietā.

Senāts atstāja spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā apelācijas instances tiesa bija noraidījusi biedrības pieteikumu atcelt Sakas novada domes 9.sēdes lēmumu, ar kuru tika apstiprināts zemes sadalīšanas projekts īpašumam "Upeslīči".

Tāpat Senāts nolēma negrozīt pirmās instances tiesas spriedumu daļā, kurā tā izbeidza tiesvedību par Sakas novada domes 9.sēdes lēmumu, ar kuru no saimniecības "Upeslīči" atdalāmajiem zemesgabaliem tika piešķirti nosaukumi "Naktsvijoles" un "Upeslīči".

Senāts arī negrozīja apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā tā bija izbeigusi tiesvedība par pašvaldības 11. sēdes lēmumu, ar kuru dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu "Naktsvijoles". Apelācijas instances tiesa iepriekš šajā daļā tiesvedību bija nolēmusi izbeigt tāpēc, ka domes lēmums par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu juridiski nav uzskatāms par administratīvo aktu.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums daļā par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atcelts - te nolēma izbeigt tiesvedību, vēstī aģentūra LETA.

Šādu lēmumu Senāts pieņēmis, pamatojoties uz to, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav saistīts ar vides tiesībām, par kurām cīnās "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai".

Portālā jau rakstīts, ka 2005.gada 20.jūlijā - biedrība sūdzību par minētajiem Sakas novada domes lēmumiem bija iesniegusi Administratīvajā rajona tiesā. Toreiz biedrība pieprasīja atzīt Sakas novada domes lēmumus par prettiesiskiem, jo sadalīšana esot notikusi, neievērojot valdības noteikumus.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

oto

smukas jau ir visas Ģelža bildes , labs fotogrāfs UN SMUKA IR NESKARTA DABA , bet ja godīgi, gribētu es sev ar tādu guļbaļķu mājiņu . Un jūs? Tikai neliekuļojat..

pirms 12 gadiem, 2008.11.28 15:01

Viņa

Nezinu, protams, kas notiek ķēķa pusē, bet namiņš, kuru daži gribētu nojaukt, manuprāt harmoniski iekļaujas vidē. Varbūt tā ir latviskā nenovīdība: ja es pats tādā sapņu namiņā nevaru dzīvot, lai arī citiem netiek.
Patiesi , ekoloģiska- kokmateriāla būdiņa starp kokiem - kas ļauns?

pirms 12 gadiem, 2008.11.28 13:04

Pāvilostā