Kopšanas darbus pagaidām atliek 3

Atzīmējot otro gadadienu, kopš Pāvilostas pelēkā kāpa pasludināta par valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, piektdien Pāvilostas jaunsargi un dabas draugi iezīmēja daļu no pelēkās kāpas robežām. Fotogaleriju skatiet šeit!

Tagad zinās labāk
Līdz šim par to, kur tieši sākas dabas liegums “Pāvilostas pelēkā kāpa”, pludmales apmeklētāji varēja uzzināt tikai vienā vietā – pie stāvlaukuma, kur skatu torņa pakājē novietots informācijas stends ar ozollapas zīmi. Bet pie takām un ceļiem, kas ved no pilsētiņas uz jūrmalu, šādu norāžu nebija.

Pāvilostniece Kristīne Hodakovska stāsta, ka pat visi vietējie, nemaz nerunājot par atbraucējiem, nezina precīzas aizsargājamās teritorijas robežas.

Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti pabeiguši dabas aizsardzības plāna izstrādi šai teritorijai, saņēmuši tā apstiprinājumu Ministru Kabinetā un vienu tā eksemplāru atveduši arī pašvaldībai.

“Nolēmām atzīmēt kāpas dzimšanas dienu un vismaz vienā tās daļā salikt robežzīmes,” stāsta biedrības “Zemes draugi” valdes pārstāve Guna Grimsta. Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības speciālists Raits Čakstiņš atzina, ka teritorijas atzīmēšana dabā ir viens no pirmajiem uzdevumiem pēc oficiālas lieguma apstiprināšanas. Pensionētā skolotāja Valentīna Masko atzīmēja, ka ļoti nepieciešams parūpēties, lai kāpa neaizaug un nezaudē savu īpašo nozīmi.

Atbildība ir, naudas nav
Pāvilostas pelēkās kāpas dabas lieguma teritorija ir 42,545 hektārus liela. Aptuveni puse no tās ir pašvaldības īpašums, bet otra puse sadalīta 18 zemes īpašniekiem. “Tas sarežģī kāpas apsaimniekošanu,” atzīst DAP speciāliste Gunta Gabrāne. Bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku DAP darbinieki nedrīkst pat ierakt robežzīmes. Nemaz nerunājot par liekā apauguma tīrīšanu, kas ļoti nepieciešams, lai kāpa nepārvērstos par mežaudzi.

“Atkal jāatgādina tas, ka dabas aizsardzības plāns rūpes par aizsargājamo teritoriju paredz uzņemties pašvaldībai, bet prasīt izpildi nevaram, jo valsts šiem darbiem finansējumu neparedz,” saka G. Gabrāne un rāda dabas aizsardzības plānā paredzētos pašvaldības pienākumus: jāiegulda līdzekļi atpūtas infrastruktūras labiekārtošanai, jāuztur autostāvvieta ārpus dabas lieguma, jāierobežo invazīvās augu sugas un jāretina lapu koku grupas. Tāpat kāpas ziemeļu daļā jāizveido ceļš piekļūšanai pie jūras.

“No privātīpašniekiem nevaram prasīt, kamēr nav sakārtoti normatīvie akti par īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas liegumā,” atzīst speciāliste, piebilstot, ka cer uz to pāvilostnieku atbalstu, kuri izprot šīs teritorijas nozīmi. “Tās varētu būt talkas speciālistu uzraudzībā,” viņa spriež.

Ar dabas lieguma “Pāvilostas pelēkā kāpa” dabas aizsardzības plānu var iepazīties mājaslapā www.ldf.lv.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

sarma

Dabas aizsardzības plānā teikts: “Lieguma teritorija sadalīta 31 kadastra vienībā. 12 no tām pieder pašvaldībai, 1- Latvijas Republikai, 18- fiziskām un juridiskām personām."
Ar plānu iespējams iepazīties internetā, kā arī Pāvilostas novada domē.

pirms 11 gadiem, 2009.10.28 10:31

U

Nu redziet cik jauki. Naudas nav ir tikai gribēšana izcelties dažiem "zaļajiem", kas kopumā ir panākts. Un naudas arī tik drīz noteikti nebūs, ja skatāmies uz šodienas situāciju. Un tas ka puse no 42 ha ir sadalīts privātīpašniekiem gan nav taisnība...nevajag maldināt tautu un sauciet lietas īstajos vārdos...

pirms 11 gadiem, 2009.10.26 17:57

Pāvilostas novadā