Katru gadu atrod ko jaunu

Pirmdien svētku sarīkojumā “Trijās brīvības zvaigznēs nākotnes starojums” Pāvilostas kultūras namā goda viesi būs gan tie pašvaldības iedzīvotāji, kurus darbu atzinīgi novērtējuši apkārtējie, gan tie saimnieki, kuri novadu dara acij tīkamu.

Paši sevi neizceļ
“Pāvilostnieki nav pārāk aktīvi uz pieteikušanos dalībai konkursam par sakoptāko sētu,” stāsta Sakas novada projektu koordinatore un konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Vizma Ģēgere. “Labās pārmaiņas ātrāk ieraugām Pāvilostā, bet, arī braucot pa Sakas pagastu, reizēm gadās patīkami pārsteigumi, kad viens otrs nolaists stūrītis izrādās uzposts.
Sakas novadā darbojas arī vairākas sabiedriskās organizācijas, piemēram, “Sārtenes”, kur apvienojušies daiļdārzniecības entuziasti. Viņi prot novērtēt, ko kaimiņi paveikuši, un pieteic viņus konkursam,” zina V. Ģēgere. Stimuls pieteikties esot arī ekskursijas, ko pašvaldība katru gadu rīko konkursa dalībniekiem.

“Pirmajā augustā komisija no agra rīta līdz vēlam vakaram izbraukāja visu Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu,” pastāsta V. Ģēgere. Izstrādājot šā gada konkursa nolikumu, paredzēts, ka iepriekšējo gadu konkursu laureāti šogad uz balvām pretendēt nevar.

Par žogiem un dekoriem
Šogad komisija nav atradusi uzņēmumu, kam dot balvu, bet par sakoptāko vidi novadā atzīta Pāvilostas pilsētas kapsēta, kuru ilgus gadus kopj Vizma un Imants Ģēģeri.

Nominācijā “Skaistākais un sakoptākais dārzs Pāvilostā” balvas saņems Gruntmaņu ģimene par savu namu Pļavu ielā 5, Vera Vasiļčika ar māju Dzintaru ielā 40 par ilgus gadus rūpīgi kopto dārzu un Beihmaņu ģimene par viesu māju ar glītu dārzu Klusajā ielā 3.

Par sakoptākajām lauku sētām Sakas pagastā atzītas “Mazsēkas” un to īpašniece Inguna Narķevice-Bergsone, un “Durbes” – balvu saņems gan Ausma Ozola, kura veido interesantus floristikas elementus, gan Beķeru ģimene par lauku ainavas izkopšanu.
Speciālbalva par mājas apkārtnes sakopšanu un mājai pieguļošās pašvaldības teritorijas sakopšanu piešķirta Kurzemnieku ģimenei, kas dzīvo Dzintaru ielā 35.

Speciālbalva par gadalaikam atbilstošu tematisko dekorāciju veidošanu piešķirta Sarmītei Darkēvicai no Sakas pagasta “Labmaizēm”. Jānis Bužinsks no Sakas pagasta “Kaģeniekiem” apbalvots par vēsturisku elementu atjaunošanu lauku sētā, bet Bērziņu ģimene sumināta par savdabīga žoga veidošanu Pļavu ielā 4.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā