Izrādīs skolu un svinēs jubileju

Iepazīstināt ar pārmaiņām skolas dzīvē šonedēļ iecerējuši pāvilostnieki. Trešdien uz Atvērto durvju dienu aicināti pašreizējo skolēnu vecāki un nākamie audzēkņi, bet sestdien uz salidojumu aicināti Pāvilostas vidusskolas absolventi.

“Šajā ēkā Pāvilostas vidusskola darbojas jau 45 gadus,” saka direktores vietniece audzināšanas darbā Daiga Jēkabsone.
Tā kā jubileja nav “īsti apaļa”, lielas svinības rīkotas netikšot, bet iemesls palepoties ar pārmaiņām gan esot. Trešdien tiek rīkota Atvērto durvju diena. Apmeklētājiem izrādīs skolas bibliotēku, kuras lasītava kļuvusi arī par sabiedrisko interneta pieejas punktu ar 6 datoriem. Skolēnu vecāki varēs pārrunāt dažādus jautājumus ar priekšmetu skolotājiem, bet tie, kuri iecerējuši nākamajā mācību gadā kļūt par skolas audzēkņiem, iepazīties ar piedāvātājām mācību iespējām un telpām, kā arī noklausīties skolas pašdarbības kolektīvu sagatavoto koncertu.   
“Šajā mācību gadā krietni uzlabojusies skolēnu ēdināšana, tāpēc ikvienam apmeklētājam būs iespējams paēst pusdienas,” par viesu uzņemšanu pastāsta D. Jēkabsone.
No jauna izbaudīt Pāvilostas pavasara vēju sestdien varēs tie skolas absolventi, kuri ieradīsies uz salidojumu. Tā svinīgais sākums – pulksten 16, ar skolas direktores un Sakas novada domes priekšsēdētāja uzrunām. Pateicības par darbu saņems vairāki skolas pedagogi. Pēc tam visiem tiks izrādītas skolas telpas, arī jaunā sporta zāle. Tad skolas virtuvē, cienājoties ar kliņģeri un kafiju, būs iespēja noskatīties videomateriālu par norisēm un pārmaiņām skolā. Pulksten 19, Pāvilostas kultūras namā skanēs tagadējo audzēkņu un absolventu kopīgā koncertprogramma, bet balli atklās vietējā kapela “Piemare.”

Pievieno komentāru

Pāvilostā