Eksaktie priekšmeti – tikko remontētās klasēs

Šajā mācību gadā Pāvilostas vidusskolas skolēni matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju mācās tikko izremontētos kabinetos. Darbi paveikti, saņemot ES atbalstu.

Apgūst Eiropas naudu
Projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē “Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” iesniedza vēl Sakas novada dome, stāsta Pāvilostas novada domes projektu koordinatore Vizma Ģēģere. Atlase bijusi stingra, bet Pāvilostas vidusskolai un vēl vairākām citām Kurzemes vidusskolām izdevies saņemt atbalstu klašu remontam.

“Novadam tas bija ļoti izdevīgi,” saka projektu koordinatore, jo vairāk nekā 80 procentus līdzekļu piešķir ERAF, deviņi procenti ir valsts budžeta dotācija, un tikai sešiem procentiem jābūt pašvaldības finansējumam. Pirms remonta vairāki mācību kabineti bijuši visai bēdīgā stāvoklī.

Strādā vietējie uzņēmēji
Iepirkuma konkursā uzvarējis un darbus labā kvalitātē veicis vietējais Gata Štokmaņa vadītais uzņēmums SIA “IGA”. Par 11 038 latiem kabinetos nomainītas grīdas, atjaunots griestu un sienu krāsojums. V. Ģēģere paslavē būvuzraugu Ādolfu Astiču, kurš rūpīgi sekojis, lai visi darbi tiktu paveikti labā kvalitātē. Izremontētajās telpās ierīkota arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Šos darbus veica SIA “NIK Drošības Sistēmas”. Tie izmaksājuši 941 latu.

Solu un pārējo mēbeļu piegādi un montāžu kabinetiem veikusi firma SIA “Edvanss ” par 11 409 latiem. Ierīkots arī prasībām atbilstošs apgaismojums.

Vēl gādās aprīkojumu
Pāvilostas vidusskolas sociālā pedagoģe Baiba Arāja pastāsta, ka skolotājiem bijusi iespēja izvēlēties sienu krāsas toņus un ķīmijas skolotāja Benita Štramdiere pat pētījusi psihologu atziņas par to, kādas krāsas palīdz koncentrēt uzmanību un veicina saskarsmi.

V. Ģēgere skaidro, ka telpu remonts un mēbeļu iegāde bijis tikai projekta pirmais posms. Līdz 2011. gada oktobra beigām visi šie kabineti tikšot nokomplektēti ar dažādiem mācību materiāliem un programmatūrām.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā