Aivanu arhitekte Pāvilostai piedāvā jaunas idejas tūrisma jomā 2

Jaunas idejas vides tūrisma attīstībai Pāvilostas novadā piedāvājusi ainavu arhitekte Uldze Liepiņa.

Viņai padomā veidot Sakas upes lejteces ainavu, lai skaisti skati pavērtos gan laivotājiem pa upi, gan braucējiem pa Liepājas–Ventspils šoseju, kā arī iekārtot laivu piestātnes un atpūtas vietas.

Pāvilostas novada projektu koordinatore Vizma Ģēģere skaidro, ka, gatavojot teritoriālo plānojumu, SIA “Metrum” speciālisti Ingunas Jekales vadībā izstaigājuši ne tikai jūras piekrasti, bet arī Sakas upes ieleju un mežu masīvus.

“Viņi arī ieteica attīstības plānā vairāk pievērsties šīm vērtībām. Citādi visi par jūrmalu vien runā,“ atzīmē V. Ģēģere.

U. Liepiņa šai tēmai pievērsusies savā diplomdarbā, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Oktobra nogalē notikušajā projekta sabiedriskajā apspriešanā viņa saņēmusi iedzīvotāju atbalstu. Pagaidām plānots rīkot iedzīvotāju talkas un iesaistīt “simts latu stipendiātus”.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Nogale

Oktobra nogales notikums novembra nogales ziņās. Necerēts straujums.

pirms 10 gadiem, 2009.11.28 17:08

Pāvilostas novadā