KNAB administratīvi soda bijušo Rucavas novada Būvvaldes vadītāju 9

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2015.gada 4.martā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Rucavas novada Būvvaldes vadītāju Uldi Ekšteinu, konstatēja, ka U.Ekšteins aizliegti savienojis valsts amatpersonas amatu, tādējādi neievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (IKNL) 7.panta piektajā  daļā  noteiktos amata savienošanas ierobežojumus, 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, kā arī 8.pantā noteikto amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību, ja amata savienošana ir aizliegta, liecina informācija KNAB mājaslapā.

U.Ekšteins laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim savienojis Rucavas novada Būvvaldes vadītāja amatu ar aizliegtu valdes locekļa un arhitekta amatu SIA „Arhitekta U.Ekšteina firma „Arka””, rakstveidā neinformējot augstāku valsts amatpersonu par amata savienošanu, kā arī gūstot atlīdzību par aizliegta amata izpildi.

IKNL 7.panta piektajā daļā noteiktie amatu savienošanas ierobežojumi pieļauj publiskas personas iestādes vadītājam savienot savu amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā. SIA „Arhitekta U.Ekšteina firma „Arka”” nav uzskatāma par publiskas personas institūciju.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz U.Ekšteina saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, U.Ekšteina personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Kā atbildību mīkstinošu apstākli KNAB ņēma vērā to, ka U.Ekšteins atzina savu vainu un un apņēmās sakārtot juridiskās lietas atbilstoši likumdošanas aktiem, tas ir, pārtraukt savienot valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu SIA „Arhitekta U.Ekšteina firma „Arka”” valdes locekļa un arhitekta amatu. KNAB konstatēja, ka U.Ekšteins administratīvo pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim U.Ekšteins par IKNL normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, kā arī par aizliegta amata neizbeigšanu likumā noteiktajā kārtībā saukt U.Ekšteinu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.28 un 166.30 panta un sodīt ar naudas sodu 150 eiro apmērā.

U.Ekšteins lēmumu apstrīdēja, iesniedzot sūdzību KNAB priekšniekam. KNAB priekšnieks 2015.gada 16.aprīlī pieņēma lēmumu Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja 2015.gada 4.marta lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atstāt negrozītu, bet U.Ekšteina sūdzību noraidīt.

Pievieno komentāru

Komentāri 9

SS

Kur skatijās RUCAVAS deputāti kad pieņēma darbā,ĀMARGALVAS.

pirms 5 gadiem, 2015.06.05 13:55

to ss

bet varbūt būvvaldes vadītājs nebija ''vajadzīgais'' cilvēks

pirms 5 gadiem, 2015.06.05 15:51

OBHS

ĀMARPAURJI un mietu sitēji!!!

pirms 5 gadiem, 2015.06.05 18:14

..........

kur lielie slavinātāji un bīdītāji, kas par visām varītēm spieda un stāstīja cik izdevīgi būs pašiem sava būvvalde, bet tagad...

pirms 5 gadiem, 2015.06.05 19:30

fiška

tā jau bija "pārgudrā" Stendze, kura visu dara pēc acumirklīgām iedomām, bet par sekām nedomā.Kur palika dzeltenais busiņš?

pirms 5 gadiem, 2015.06.06 12:59

celtnieks

Rucavas iedzīvotājiem paliek kauns kas notiek Rucavā-vajag mainīt vadību.

pirms 5 gadiem, 2015.06.06 11:06

#

piekrītu celtniekam,vadība savu uzticību ir galīgi noslīcinājusi purvā.Tā Rucavā vēl nav gājis kā tagad, lai kādi laiki bija.Priekšniece pārvērtājusi savas spējas , talantu.un zināšanas.Nulle!

pirms 5 gadiem, 2015.06.06 12:14

vajag

KNAB vajag veikt negaidītu pārbaudi tai rucavas domē. Atklātu ne to vien sākot no zemes lietu speciālistes kura lepni šeptējas.

pirms 5 gadiem, 2015.06.09 22:03

SOS

Kad KNABs beidzot izskaidros rucavniekiem kā pazuda dzeltenais busiņš, jo Stendzes meliem neviens netic.

pirms 5 gadiem, 2015.06.10 17:51

Rucavas novadā