Atbalsta piecus projektus no septiņiem

Rucavas novada domes organizētajā pirmajā projektu konkursā ''Labais darbs Rucavas novadam'', kopā tika saņemti septiņi projektu pieteikumi, no kuriem pieci tika apstiprināti projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēdē, informē Rucavas novada pašvaldība.

Kopējā summa projektiem, kas piešķirta, ir 2714,90 eiro.
Apstiprināts ir Jāņa Bērzes-Bērziņa projekts ''Dāvana Rucavas novada senioriem''. Varēs realizēt arī Sikšņu pamatskolas volejbola laukuma labiekārtošanas projektu, ko iesniedza Liene Šokolaite. Atbalstu guva arī Jurius Grigas pieteikums ''Papes Ķoņu ciems – unikāla pērle Rucavas novada piekrastē'', savukārt Santa Zuļģe īstenos aktivitāti ''Aktīvi un veseli iedzīvotāji Rucavas novadam'', bet Gundars Timbra īstenos ''Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Rucavas novadā''.

Rucavas novada dome atzinīgi vērtē vietējo iedzīvotāju ieinteresētību un aktivitāti labu ideju īstenošanā, atbalstot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes un pasākumus Rucavas novadā, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabojot tās dzīves kvalitāti.

Pievieno komentāru

Rucavā