Zinību dienas pasākumi Priekules novada skolās

Zinību dienas pasākumi Priekules novada skolās. 1.septembra Zinību dienas pasākumi:

Priekules vidusskolā - pulksten 9

Priekules Mūzikas un mākslas skolā - pulksten 16

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” - pulksten 10 tikšanās ar Burtu meitiņu un Liepājas leļļu teātri.

Purmsātu internātpamatskolā - pulksten 10

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā:

pulksten 9 - 1. līdz 9. klašu skolēniem. Autobuss vedīs skolēnus pa maršrutu Ievnieki pulksten 8; Tadaiķi pulksten 8.10; Bunka pulksten 8.20.
pulksten 11 - pirmsskolas skolēniem. Autobuss vedīs skolēnus pa maršrutu Ievnieki pulksten 10; Tadaiķi pulksten 10.10; Bunka pulksten 10.20.

Gramzdas pamatskolā - pulksten 9

Virgas pamatskolā - pulksten 9

Kalētu pamatskolā:

pulksten 9 - pirmsskolas skolēniem grupiņu telpās;
pulksten 9 - 1. līdz 9. klašu skolēniem Kalētu tautas nama zālē.

Bērnus no rīta uz skolu vedīs tajā pašā laikā kā pērn, bet pēcpusdienā mājup autobuss pulksten 13.30.

Kalētu mūzikas un mākslas skolā - pulksten 12.30 Kalētu tautas nama zālē.

Pievieno komentāru

Priekules novadā