Virgā pieņemts budžets

15. janvārī apstiprināts Virgas pagasta padomes budžets. “Budžets ir uz tiem cipariem, kas iedoti, neraugoties uz valdības paziņojumiem, ka negarantē ienākuma nodokļa kompensāciju, ja prognozes nepiepildīsies. Dzīvosim ar to, kas ir,” teic pašvaldības vadītāja Ruta Balode.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze un dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas samazināta par 40 tūkstošiem, gada budžets ir ap 280 tūkstošiem latu. Pieprasītais atalgojuma fonda samazinājums ir nodrošināts, neatlaižot darbiniekus: noteikta mazāka slodze, līdz ar to – mazāks atalgojums. “Darbs būs jāpadara, vienalga, nodarīts pāri ir ikvienam,” neslēpj R. Balode. Lielākā ekonomija ir komunālās saimniecības un dzīvokļu fonda sadaļās – remontdarbi faktiski netiek plānoti.

“Ļoti traģiski būs, kad saņemsim rēķinus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem,” paredz pašvaldības vadītāja, jo ir atcelti “griesti” savstarpējiem norēķiniem. Virgā šajā mācību gadā 43 skolēni ir izvēlējušies pamatizglītību iegūt citās pamatskolās, ne Virgā, arī bērndārznieki brauc uz Kalētiem.

Pievieno komentāru

Priekules novadā