Virgā meklēs iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām

Priekules novada Virgas pagasta biedrība “Zviedru draugu kopa” sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu un Priekules novada pašvaldību īsteno projektu “Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām”.

Biedrības “Zviedru draugu kopa” mērķis ir demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, izmantojot citu valstu pieredzi un starpvalstu kultūras sakarus, sekmējot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību dzīves apstākļu uzlabošanā.

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2010. gadā nodibināja fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas – īpaši kultūru, izglītību, uzlabojumus publiskajā pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām. Viņi vēlas ar sava ģimenes labdarības fonda darbības paraugu izplatīt un veicināt labdarības idejas citu turīgu iedzīvotāju vidū Latvijā.

Priekules novada pašvaldības darbības viena no prioritātēm ir augstas kvalitātes dzīves vides veidošana, kurā tiek nodrošināta daudzveidīga apdzīvoto vietu un lauku teritoriju attīstība, un tieši tāpēc aktīvi tiek atbalstītas arī vietējo nevalstisko organizāciju iniciatīvas.

Projekta “Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām” mērķis ir veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iesaistot visa gadagājuma cilvēkus, īpaši ģimenes ar bērniem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku un apgūtu jaunas iemaņas, tādā veidā stiprinot ģimeniskās saites un uzlabojot savstarpējās attiecības.

Projekts ir paredzēts Priekules novada Virgas pagasta iedzīvotājiem (īpaši pievēršot uzmanību Virgas pagasta jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī vidējā un vecākā gadagājuma cilvēkiem), kuriem 2015. gada laikā tiek piedāvāta iespēja apgūt:
1.    stikla apgleznošanu – izmantojot speciālas tehnikas, būs iespējams radīt apbrīnojamus mākslas darbus no parastiem stikla traukiem vai izcilas gleznas uz stikla.
2.    dekupāžu – papīra vai citu materiālu aplikāciju veidošanu uz dažādām plaknēm, tādā veidā ikdienas lietām dodot jaunu, svaigu izskatu.
3.    zīda apgleznošanu – vieglā veidā atspoguļot savas emocijas un jūtas, dodot priekšroku spilgtām krāsām, kas spēj atdzīvināt ikdienu un iedvesmot jauniem sapņiem.
4.    Su Džok terapijas metodi – Dienvidkorejas netradicionālās medicīnas metodi, kas ikvienam dod iespēju apgūt zināšanas, kā palīdzēt sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem drošā, efektīvā un nemedikamentozā veidā.

Kopumā projekta dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas iemaņas, ar kuru palīdzību varēs paplašināt savu redzesloku, padarīt krāšņāku dzīves ikdienu, rast daudz jaunu pozitīvu emociju, sajust kopīgas darbošanās burvību, nodibināt jaunus kontaktus un labāk iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem, ar savām rokām uztaisīt mīļu dāvanu, kā arī uzlabot veselību ikdienas dzīves situācijās.

Nodarbības notiks biedrības “Zviedru draugu kopa” telpās Paplakas pagastmājā, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Uzsākot projekta īstenošanu Priekules novada Virgas pagasta iedzīvotāji līdz 17. janvārim tiek aicināti pieteikties uz stikla apgleznošanas nodarbībām, kuras vadīs priekulniece Aksana Lendele. Dalībnieku skaits ierobežots!

Ja būs liela interese par projektā īstenotajām aktivitātēm, tiks domāts par apmācību atkārtotu veikšanu.


Kristīne Kačanova,
projekta vadītāja

Pievieno komentāru

Priekules novadā