Vasaras saulgriežu svinības Priekules novadā

19. jūnijā no pulksten 9 līdz 16 Priekules novada pašvaldības vadība kopā ar dziedošām meitām, Skaidras KLASIŅAS akordeona skaņu pavadīti, apbraukās novada ļaudis, lai kopā sadziedātos un pamielotos ar sieru un alutiņu.


Bunkas pagastā

19.jūnijā:

Pulksten 13 - „Ielīgošana” ar Rucavas draugu kopu un kapelu „Paurupīte” pie Bunkas kultūras nama;

Pulksten 14 - parkā pie Tadaiķu bibliotēkā „Dziedināšanās caur tautas dziesmām” - Inga Karpiča (kokle, balss).

21.jūnijā pulksten 13 - Zāļu diena „Krastiņu” mājas pļavās Krotē.

22.jūnijā pulksten 16 - koncerts Vasaras saulgriežos Edgars ZIŅĢE ar vijoli Tadaiķu bibliotēkā.


Gramzdas pagastā

23. jūnijā:

pulksten 20 - pašmāju amatierteātra izrāde „Tās Mirtas dēļ” Līgas un Jāņu sumināšana, lielā ugunskura iedegšana Gramzdas mednieku parkā;

pulksten 22 - nakts balle ar grupu „K.K.A.M.B.”

 
Kalētu pagastā

20. jūnijā pulksten 4 - makšķerēšanas sacensības;

23. jūnijā pie Kalētu Tautas nama

pulksten 10 - turnīrs strītbolā;

pulksten 12 - Jāņu vietējo labumu tirdziņš;

pulksten 13 - turnīrs volejbolā;

pulksten 20.30 - Līgo parkā „Priediens” ugunskura iedegšana, Lieģu kultūras nama lauku kapellas koncerts, sakopto sētu apsveikšana, veiksmīgo sportistu sumināšana, loterija, latviska deju mūzika DJ pavadībā.

24. jūnijā pulksten 14 - futbola turnīrs.

Priekules pilsētā

23. jūnijā pulksten 20 - Līgo koncerts kopā ar Kultūras nama dziedātājiem, dejotājiem un aktieriem. Svētku ugunskura iedegšana un balle ar grupu „ABI DIVI”. Valta birzī.


Virgas pagastā

23. jūnijā Virgas parkā:

Pulksten 12 - ielīgošana ar dziesmām, Virgas skolas absolventu deju priekšnesums, Umurkumurs, atrakcijas un  vainagu mešanas sacensības.

Pulksten 22 - Līgo balle ar grupu „No Boundaries” no Talsiem.

Pievieno komentāru

Priekules novadā