Uzlabo elektrotīklu Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novadā 2

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novadā plāno realizēt 45 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,3 milj. eiro.

Aizputes novadā šogad AS „Sadales tīkls” šogad realizēs 9 projektus, elektrotīkla uzlabošanā ieguldot 123 tūkst. eiro. Kalvenes pagastā jau ir noslēgusies vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā 1,4 km garumā, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija ir pārbūvēta par kabeļu līniju 1,2 km garumā, savukārt Cīravas pagastā AS „Sadales tīkls” veic 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 1,3 km garumā. Transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju AS „Sadales tīkls” šogad veic arī Aizputes, Lažas un Kazdangas pagastā, un kopumā pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 86 Aizputes novada iedzīvotājiem.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti lietotājiem Durbes novadā, šogad novadā AS „Sadales tīkls” īsteno 13 investīciju projektus, darbos ieguldot 200 tūkst. eiro. Durbes pagastā šogad ir veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā 1,5 km garumā, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,9 km garumā. Durbes pagastā turpinās elektrotīkla atjaunošanas darbi, kuru laikā tiek veikta 3 transformatoru apakšstaciju izbūve, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek atjaunota 0,7 km garumā, bet zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve tiek veikta 0,3 km garumā. Šogad Tadaiķu pagastā AS „Sadales tīkls” veic  jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija 1,2 km garumā tiek pārbūvēta par kabeļu līniju. Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti Vecpils pagasta iedzīvotājiem, šogad pagastā tiek veikta 6 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, bet vidējā sprieguma 20kV elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas nākotnē ļaus AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos un nodrošinot, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa līnija. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad tiek veikti arī Dunalkas pagastā, kur AS „Sadales tīkls” veic divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, bet pie Dunalkas skolas ir demontēta 20kV gaisvadu elektrolīnija, kas šķērsoja blakus esošo ūdenstilpni, un pārbūvēta par kabeļu līniju 0,3 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums uzlabosies 232 AS „Sadales tīkls” klientiem.

Priekules novada elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 488 tūkst. eiro, AS „Sadales tīkls” šogad realizēs 12 projektus. Gramzdas pagastā tiek veikta zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcija un jau šobrīd 0,4kVgaisvadu elektrolīnijas ir pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,9 km garumā un ir veikta 3 transformatoru apakšstaciju izbūve. Gramzdas pagastā 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām turpinās un šogad to plānots veikt vēl 1,4 km garumā, savukārt Kalētu pagastā  tiek veikta  transformatoru apakšstacijas izbūve un gaisvadu 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,6 km garumā. Apjomīgus elektrotīkla uzlabošanas darbus AS „Sadales tīkls” šogad veic Bunkas pagastā, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas tiek atjaunotas 3,3 km garumā, bet 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām tiek veikta 11 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts izbūvēt 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Priekules pagasta iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai tiek rekonstruētas 5 transformatoru apakšstacijas, savukārt Priekulē 20kV elektrolīnijas posms, kas sākas starp Vaiņodes un Dambja ielu un stiepjas līdz Lāčplēša ielai, tiks pārbūvēts par kabeļu līniju 1,3 km garumā un darbu laikā tiks izbūvētas arī jaunas zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas 1,1 km garumā. Priekulē - Baznīcas ielā, vienlaicīgi ar pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukciju, ko veic pašvaldība, AS „Sadales tīkls” veic 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2 km garumā. Plānotu autoceļu un ielu rekonstrukcijas darbu laikā veikt elektrotīkla uzlabošanas darbus ir labas sadarbības prakse ar pašvaldībām. Saskaņojot plānotos projektus, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņotas darbības un optimālu investīciju ieguldījumu, kas veido pamatu teritorijas attīstības ilgtermiņa plāniem un veicina projektu kopējo izmaksu samazināšanos, un ieguvēji ir novada izdzīvotāji, kuriem vienlaicīgi ar pilsētas infrastruktūras attīstīšanu tiek uzlabots elektroapgādes drošums un kvalitāte.

Vaiņodes novadā AS „Sadales tīkls” šogad plāno realizēt 11 projektus, elektrotīkla uzlabošanas darbos ieguldot 482 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad jau ir noslēgušies Embūtes pagastā, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija ir pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 1,9 km garumā, izbūvētas 3 jaunas transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,8 km garumā. Savukārt Vaiņodes pagastā gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas darbi turpinās. Šogad Vaiņodes pagastā, tostarp apdzīvotā vietā „Mālkalne”, ir veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un izbūvētas 3 jaunas transformatoru apakšstacijas. Vaiņodes pagastā šogad vēl AS „Sadales tīkls” plāno atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 9,8 km garumā, izbūvēt 5 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 11,4 km garumā. Papildus apjomīgajiem elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem Vaiņodes pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt, attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāma jaudas slēdža izbūve nodrošinās, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija. Pēc šā gada plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 116 lietotājiem.

Šogad AS „Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste

Pievieno komentāru

Komentāri 2

viens no

Ko viņi uzlabo... slauc tik mūsu nodokļu maksātāju naudu un sakās uzlabojam... kur ir tās solītās elektrības rādītāju kastes ko solīja visā Latvijā, ka uz ielas tiks uzstādītas, elektrības patēriņu varēs nolasīt privātmājās neieejot, vai tas skaitās jau noietais etaps, solītāji-naudas kāsēji, tūlīt atkal jāceļot tarifi...murgs...cik ilgi tauta šo bezjēdzību cietīs...

pirms 5 gadiem, 2015.08.29 13:59

forši

Labais ka tās kasteles nav, pieliec suni pie durvīm un dari ko gribi, a ja kastes tad var nolasīt, a tā .......

pirms 4 gadiem, 2016.08.18 11:41

Priekules novadā