Sveic labākos Jaunsardzē 1

Priekules novada domes Goda rakstu un 50 latu naudas balvu šodien saņem jaunsargu instruktori Daina Garoza un Laimonis Grundmanis par ieguldījumu jauniešu audzināšanā.

Pašvaldības un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (RJC) Goda rakstus instruktori saņem šodien Rīgā, kur svinīgos apstākļos tika atzīmēta Jaunsardzes 20. gadadiena.

RJC Godarakstus saņem arī instruktori Pēteris Rudzinskis un Kaspars Rudītis . Savukārt instruktors Varis Jansons – Aizsardzības ministrijas Goda rakstu. RJC Goda rakstus saņem arī labākie jaunsargi Liepājas un novadu vienībās: priekulniece Amanda Supe; liepājnieks Mairis Ruģevics, pāvilostnieki Miķelis Emīls Horna, Gunta Holštroma un Terēze Cābele u.c. Skat. pievienoto dokumentu.

Ar Aizsardzības ministrijas Goda rakstu tika atzīmēts arī priekulnieces Aijas Rozentāles ieguldījums Jaunsardzes kustības nostiprināšanā. A. Rozentālei Goda rakstu "par centību mācībās, atbildību, pildot sev uzticētos pienākumus, un kā novērtējumu par iniciatīvu sasniegumiem, degsmi un Tēvzemes mīlestību" jau 14. novembrī pasniedza ministrs Artis Pabriks. Goda rakstus labākajiem jaunsargiem Aizsardzības ministrija šogad pasniedza pirmo reizi.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Priekulē