Spēkstacijas dēļ īpašums zaudē vērtību

Šoziem Bunkas pagasta iedzīvotājs Vilmārs Skrubis sev piederošajā mežā varējis sagādāt nepieciešamo malkas krājumu, taču raizējas par to, ka viņa īpašums pamazām pārpurvojas.

Palīdzību var meklēt mežniecībā
V. Skrubja nepilnus divus hektārus lielais meža īpašums atrodas Krotes dzirnavu HES ūdenskrātuves augšgalā. Par pārlieku lielo mitrumu saimnieks uztraucās jau pagājušajā pavasarī, jo siltās ziemas dēļ nebija varējis izvest no dūksnāja malkas krājumu.

Saimnieks ir noraizējies par to, ka viņa īpašums aizvien vairāk zaudē vērtību. “Ūdens līmenim svārstoties, izskalojas krastmalā augošo koku saknes. Zeme te mīksta, kūdraina, un koki pēc laika sakrīt ūdenī. Varētu nocirst, pirms tie sagāzušies, bet to neļauj aizsargjoslu likums,” viņš pasūrojas.

Kādreizējā Vārtājas upes palienē vēl pirms gadiem trīsdesmit bijušas ganības, bet tagad te saauguši baltalkšņi, ievas un tievi bērziņi. Daļa jau bebru apgrauzti.

Valsts meža dienesta Priekules mežniecības mežzinis Leons Ķeružis paskaidro, ka desmit metrus no ūdenskrātuves malas nedrīkst veidot kailcirti, bet kopšanas un sanitārās cirtes tur ir atļautas. Viņš norāda, ka Meža likums īpašniekam atļauj paša mežā bez ciršanas apliecinājuma savām vajadzībām izcirst līdz desmit kubikmetriem vēja gāztos un sausos kokus. “Ja īpašniekam ir problēmas ar mežaudzi, viņam jāraksta iesniegums mežniecībai un jālūdz veikt mežaudzes stāvokļa novērtējumu,” skaidro mežzinis.
 
Uzkrāj ūdeni vasarai
V. Skrubis spriež, ka pirms spēkstacijas būves saņēmis nepilnīgu informāciju par to, cik augsts būs ūdenslīmenis uzpludinājumā un kā to regulēs palu un lielāku nokrišņu daudzuma gadījumā. Pērn pēc reģionālā inspektora vizītes Krotes dzirnavu spēkstacijā V. Skrubis saņēmis apsekojuma akta norakstu, kurā norādīts, ka Krotes ūdensdzirnavu HES īpašniekam Ērikam Bumbierim ir jānodrošina spēkstacijas un ūdenskrātuves diennakts uzraudzība.

No 2009. gada 1. marta vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu Kurzemes mazajās HES kontrolē vecākais inspektors Aivars Plendišķis.

Viņš sola tuvākajā laikā Kroti apmeklēt un telefonsarunā paskaidro, ka tehniskās drošības noteikumi pieļauj ūdenslīmeņa svārstības līdz 20 centimetriem virs un zem optimālā līmeņa atzīmes. Viņš pieļauj, ka ūdenskrātuvē augsts līmenis tiek turēts, lai uzkrātu iespējami vairāk ūdens spēkstacijas darbināšanai vasarā. Ar viņu sazināties iespējams, zvanot pa tālruni 26496334.

Pievieno komentāru

Priekules novadā