Saņem dāvinājumu no "Lettlands Vänner"

Otrdien ar kārtējo apjomīgo "Latvijas draugu" sūtījumu no Zviedrijas ieradās Margrēte Ohlina. Mājup viņa devās ceturtdien.

Pirmo reizi atvestas mēbeles Gramzdas skolai - divas klases ir nokomplektētas ar vienvietīgiem soliem, galdi un krēsli ir arī pagarinātās dienas klasei, ir skapīši, kur novietot dažādus mācību materiālus.
Kalētu un Gramzdas pagastu sociālie dienesti saņēmuši drēbes un apavus. Gramzdā nu varēs attīstīt nūjošanu - nūju atvests vesels maiss. M. Ohlina stāsta, ka iepriekšējā reizē sociālā darbiniece Mārīte Gertnere atzinīgi izteikusies par šo nodarbi, bet minējusi, ka inventārs ir dārgs. Tāpat ņemta vērā Kalētu sociālās darbinieces Ivetas Lohanskas jau sen lolotā iecere izveidot tikšanās, nodarbību un atpūtas telpu - ir sagādāti gan materiāli remontam - tapetes, krāsas u.c., gan pat kafijas automāts. Remontam nepieciešamie materiāli tikuši arī Purmsātu speciālajai internātpamatskolai, Vaiņodes internātpamatskolai - arī mēbeles un segas.
"Zviedrijā arī ir krīze, bet ne tik dramatiska kā Latvijā. Cilvēki neko jaunu nepērk, bet ziedojumus var atrast valsts iestādēs - mēbeles ir nākušas arī no Kalmāras policijas iecirkņa," stāstīja M. Ohlina. Viņa apciemoja arī Priekuli, Purmsātu speciālo internātpamatskolu u.c.
Līdzi uz Zviedriju M. Ohlina paņēma Gramzdas pamatskolas skolēnu vēstules, lai sameklētu draugus un sadarbības partnerus Torsas komūnas Bergkvāras pamatskolā. Augusta sākumā, kad Priekule svinēs Ikara svētkus un baptistu draudze rīkos plašu ekumēnisku koru salidojumu, Latvijā ieradīsies gan 20 cilvēku grupa no Soderakres luterāņu draudzes kora, gan "Lettlands Vänner" pārstāvji. Biedrībā ir ap 200 biedru, šogad valdē ievēlēts arī bijušais Latvijas Goda konsuls Kalmārā Andris Nollendorfs.

Pievieno komentāru

Priekules novadā