Sabiedriskai apspriešanai nodod Priekules novada teritorijas plānojumu

Priekulē no 31. marta līdz 7.maijam publiskajai apspriešanai tiek nodots novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam. Tā ir plānojuma pirmā redakcija.

Ar plānojuma pirmo redakciju iespējams iepazīties novada mājaslapā.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 21.aprīlī pulksten 17.30 Priekules kultūras namā.

Pievieno komentāru

Priekules novadā