Priekules vidusskolā un Mežupes pamatskolā veic Covid-19 testēšanu

Šodien, 6.aprīlī, visi Mežupes pamatskolas darbinieki un Priekules vidusskolas 12. klases skolēni un pedagogi veic Covid-19 infekcijas testēšanu, lai no 7.aprīļa varētu atsākt mācības klātienē.

Izglītības iestādes darbu plāno tā, lai trešdien darbu uzsāktu tikai tie darbinieki un 12. klašu izglītojamie, kuri saņēmuši testa atbildi par to, ka viņi nav inficēti, informē pašvaldība.

12.klasei nodarbības klātienē notiks ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā to paredz grozījumi 2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (327.7. punkts).

Pievieno komentāru

Priekulē