Priekules slimnīca labiekārto dārzu

SIA "Priekules slimnīca" projekta laikā labiekārtojusi savu dārzu, papildinot to ar lapeni, koka soliem un citām lietām.  Slimnīca realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu, piedaloties atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta nosaukums: „SIA "Priekules slimnīca" dārza labiekārtošana” (proj.nr. 20-02-AL13-A019.2203-000018), informē SIA "Priekules slimnīca" valdes priekšsēdētāja Tatjana Ešenvalde.

"Pēc projekta bija paredzēts iegādāties dārza lapeni, parka soliņus, atkrituma urnas, izbīdes marķīzi un metāla solus. Labiekārtojot SIA “Priekules slimnīca” dārzu, padarījām to par patīkamu atpūtas zonu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klientiem un Priekules slimnīcas pacientiem, kā arī visa vecuma Priekules iedzīvotājiem un viesiem," stāsta T. Ešenvalde.

Dārzs ir brīvi pieejams ikvienam un labiekārtojot to, tas kļuva vēl pievilcīgāks un atpazīstamāks, kā atpūtas un vienkārši pastaigu vieta. Projekta realizācija veicināja kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.

Projekta rezultātā tika labiekārtots SIA “Priekules slimnīca” dārzs:

  • gar taciņām ir uzstādīti 10 koka soli ar atzveltnēm;
  • uzstādīta lapene, kurai augstumā nedaudz mazāk kā puse no pamatnes ir aizsegta ar koka elementiem un gar malām piestiprināti soliņi, lai cilvēki slimnīcas dārzā varētu uzturēties arī ne tik labvēlīgos apstākļos;
  • uz slimnīcas terases uzstādīta marķīze, kas pasargātu Sociālās aprūpes centra klientus no tiešiem saules stariem;
  • zem marķīzes uzstādīti divi metāla sietveidīgi soliņi, kur ir 3 savstarpēji savienoti krēsli ar atzveltnēm un roku balstiem;
  • pie katra no soliem un lapenes novietotas 13 atkritumu urnas, lai samazinātu dārza piesārņošanas risku.


Projekta realizācijai bija nepieciešami 9851,66 EUR (bez PVN), no tiem ELFLA publiskais finansējums - 5287,87 EUR, bet Priekules slimnīcas ieguldījums, kas ir projekta līdzfinansējums ir 4274,53 EUR.

Pievilcīga un sakārtota apkārtējā vide ir viens no priekšnosacījumiem cilvēku labsajūtai un veselībai, kas rada vēlmi dzīvot, pilnveidoties, strādāt un atpūsties mazās lauku pilsētiņās un lauku apvidos.

SIA “Priekules slimnīca” vadība turpina uzņemties iniciatīvu un plāno labiekārtot pie slimnīcas esošo dārzu, kas būs vērtīgs ieguldījums slimnīcas pacientu, sociālā aprūpes centra iemītnieku un Priekules iedzīvotāju labā, kā arī sekmēs pilsētvides attīstību. Dārza labiekārtošana tiks turpināta - būs sakārtotas taciņas, atjaunoti augļu koki, veidotas puķu dobes, līdzināta augsnes virskārta un uzlabota infrastruktūra.

Pievieno komentāru

Priekulē