Priekules novadā svētku nedēļu noslēgs koru koncerts "Skani, dziesma, Latvijai!" 4

Patriotisma nedēļa norisinājusies ar pasākumiem visā Priekules novadā. Pasākumu virkni aizsāka ikgadējais Lāčplēša dienas skolu jaunatnes lāpu gājiens Aizvīķu dabas parkā, pēc tā ikviens varēja noskatīties novada jauniešu kopēji veidotu videofilmu un pie ugunskura iestiprināties ar karalauka zupu, informē Priekules novada pašvaldības izdevuma redaktore Līga Svara. Viņa norāda, ka svētku sarīkojumu plašo klāstu noslēgs koru koncerts “Skani, dziesma, Latvijai!”, kas izskanēs Priekules kultūras namā 21.novembrī.

Koncertā skanēs latviešu kora dziesmas Priekules sieviešu kora izpildījumā, diriģentes Guntas Vites vadībā, Pāvilostas sieviešu koris “Sīga”dziedās diriģentes Lienes Brečas vadībā, Vaiņodes jauktais koris ar diriģenti Ilzi Balodi priekšgalā un vīru koris “Brocēni” dziedās diriģentes Ivetas Loginas vadībā.

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienas svinības Virgas pagastā notika 13. novembrī. Pagasta iedzīvotāji sveica Gada cilvēku Virgas pagastā- Ievu Šteinbergu, Purmsātu senlietu krātuves vadītāju. Šis gods Ievai ticis par radošu sadarbību ar norvēģu rakstnieku ar latviskām saknēm - Terji Binderu, sekmējot grāmatas “Kur piedzimst vējš” tapšanu, popularizējot Purmsātu vārdu ārpus novada robežām, un finanšu līdzekļu piesaisti Purmsātu skolai. Tāpat pasākumā tika pasniegts Goda raksts Dzidrai Varanauskai– par mūža ieguldījumu Purmsātu senlietu krātuves izveidošanā un projekta “1905.gada revolucionāru kapa vietu atjaunošana Purmsātu kapsētā” vadīšanu. Atzinības rakstu saņēma Purmsātu internātpamatskolas skolotājs Arnis Klagišs par ieguldījumu jauniešu ar īpašām vajadzībām praktiskā darba iemaņu apmācībā, kas sekmē viņu konkurētspēju darba tirgū, par Purmsātu muižas parka koku stādījumu regulāru kopšanu un atjaunošanu.

Latvijas dzimšanas dienas pasākums „Mums viņa ir visskaistākā...” Bunkas Kultūras namā notika 15.novembrī. Šajā pēcpusdienā tika godināti Gada cilvēki Bunkas pagastā - z/s “Sudrabkalni” īpašniece Evita Valdmane, par aktivitātēm, kas vairo skaistumu pie pagasta kultūras iestādēm, par piedalīšanos visdažādākajās kultūras aktivitātēs un mazpulku kustības celšanu godā; Imants Akerblūms – par nerimstošu aktivitāti, Tadaiķu ciema vēstures izpēti, par bijušā kolhoza Suvorovs vēstures izpēti, dažādo eksponātu un materiālu apkopošanu, kam ir reālas iespējas pārtapt senlietu krātuvē un kuru 2015.gada Tūrisma rallijā jau iepazina daudzi dalībnieki no visas Latvijas. Tāpat pasākumā sumināti Bunkas pagasta kopto sētu saimnieki un apmeklētāji klausījās Ivo Fomina koncertu, uzsaucot daudz laimes Latvijai.

17.novembra rītā Virgas pagasta Purmsātu ciema iedzīvotāji un skolēni vēlējās teikt paldies un pasniegt Pateicības Saeimas deputātei Ingūnai Sudrabai par sniegto atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā; Jūlijam Krūmiņam par finansiālu atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā; Terjem Binderam par Priekules novada publicitātes un atpazīstamības veicināšanu grāmatā “Kur piedzimst vējš” un sniegto atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pēc svinīgās pasākuma daļas, skolas ēdamzāles remonta sponsori pārgrieza sarkano lentu, lai skolēni varētu baudīt maltīti renovētās ēdamzāles telpās.

Gramzdas tautas namā pirmssvētku vakarā, 17.novembrī, notika Valsts proklamēšanas 97.gadadienas pasākums, kurā pasniegts apbalvojums Gada cilvēks Gramzdas pagastā - feldšerei Ļoļai Baužei, par iejūtīgu attieksmi, nesavtīgu darbu, rūpējoties par Gramzdas pagasta iedzīvotāju veselību 47 darba gadu garumā, par drošības sajūtu, kas radīta gramzdeniekos. Tāpat pašvaldības pārstāvji sniedza pateicības pagasta lielākajiem uzņēmējiem un apbalvojumus Goda raksts Gramzdas pamatskolas latviešu valodas skolotājai un mācību pārzinei Maijai Bungšei, gatavojot Gramzdas skolēnus novada un valsts mēroga olimpiādēm un konkursiem, par attieksmi un ieinteresētību, atstājot neizdzēšamas pēdas skolēnu atmiņās un Gramzdas vēsturē; senioram Augustinam Eidejum par ieguldīto darbu un personisko attieksmi pašvaldības un gramzdenieku labā daudzu gadu garumā.

Tajā pašā vakarā arī Kalētu tautas namā svētku sarīkojumā „Augstu laimi Latvijai!” pašvaldības pārstāvji pasniedza apbalvojumu Gada cilvēks Kalētu pagastā pavārei un garšīgu ēdienu meistarei Daigai Auzeniecei, par atsaucību visdažādākās dzīves situācijās, par atbalstu mazturīgajām ģimenēm un senioriem, par Kalētu vārda daudzināšanu, kas gājis līdzi meistarīgi izceptajām kūkām. Gan Gramzdā, gan Kalētos ikvienam bija iespēja klausīties Mārtiņa Freimaņa dziesmas Matīsa Pavītola, Haralda Daekslera un Kaspara Boroduško izpildījumā.
Priekulē novada lielākajā Valsts svētku pasākumā “Priekules novads Latvijai” svētku noskaņās pašvaldības apbalvojumu Goda novadnieks saņēma medicīnas darbiniece Maija Retējuma, par 40 darba gadiem, kas veltīti priekulnieku veselības stiprināšanā, par nerimstošu interesi papildinot savas profesionālās mediķa zināšanas un aktivitātēm novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, priecējot iedzīvotājus ar savu meistarīgo rokdarbu izstādēm; Skaidra Klasiņa – par nesavtīgu darbu Gramzdas pamatskolā 47 gadu garumā mūzikas un vēstures jomā, par vēstures liecību saglabāšanu un novadpētniecību, par aktīvu darbu tautas mākslas kolektīvos un pozitīva tēla radīšanu Priekules novada pasākumos. Apbalvojumu Gada cilvēks Priekules pagastā saņēma lauksaimnieks Uldis Innis, par ilgstoši veiksmīgu uzņēmējdarbību, un priekšzīmīgu saimniekošanu, kas veicinājis darba vietu radīšanu, kā arī par nesavtīgu atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Par šī Gada cilvēku Priekules pilsētā atzīts Priekules Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestra diriģents Mārtiņš Bergs, kurš apbalvojumu saņēmis par orķestra profesionālās meistarības izaugsmi un kolektīva aizvešanu līdz XI Latvijas skolu dziesmu un deju svētkiem, kur izcīnīts 1.pakāpes diploms ar izcilību, tādējādi ierindojoties sešu labāko valsts skolu simfonisko orķestru skaitā un kaldinot Priekules vārdu Latvijas mērogā. Atzinības rakstu saņēma seniore Rita Kuļikova, par enerģisku darbību, panākot veco gāzes balonu lietošanas termiņa pagarinājumu, kas dod laiku trūcīgākajai sabiedrības daļai sagatavoties šim procesam, par sabiedrisko aktivitāti, neesot vienaldzīgai pret procesiem valstī.

Kā ik gadu, Valsts svētku pasākumā Priekulē tika sumināti arī konkursa “Par sakoptu Priekules novadu 2015” laureāti. Nominācijā “Daudzdzīvokļu māja” goda plāksni saņēma Gramzdas pagasta Skolas ielas 6 mājas iedzīvotāju kolektīvs, par sakoptāko “Individuālo māju ciematā” šogad atzītas Daigas un Normunda Eģļu Virgas pagasta “Liesmas”. Žūrijas vērtējumā, nominācijā “Individuālā māja pilsētā”, par šī gada laureāti kļuvis Ineses Laures īpašums Baznīcas ielā 20, Priekulē. Kā sakoptākās “Zemnieku saimniecības” 2015.gadā atzītas trīs – Astrīdas un Aivara Podnieku “Mašīnisti” Bunkas pagastā, Noras Norenbergas un Andra Stūra koptie “Ķeiri” Bunkas pagastā, kā arī Priekules pagasta “Pauguri”, par kuriem rūpējas Astra un Uldis Iņņi. Par konkursa laureātu nominācijā “Iestāde” kļuvusi Priekules daudzfunkcionālā sporta halle vadītāja Mārtiņa Mikāla vadībā.

18.novembra sarīkojuma apmeklētājus priecēja novada tautas mākslas kolektīvi un solisti, bet pasākuma otrajā daļā grupa „Baltie lāči” nesa muzikālu sveicienu Kurzemei no Latgales. Vakarā ikviens tika aicināts iedegt savu lāpu un piedalīties svētku gājienā, kas noslēdzās ar svinīgu brīdi pie Priekules pils tornīša, kur muzicēja LR zemessardzes orķestris un Priekules jaunieši, pasākuma noslēgumā- Svētku salūts.

Novadnieki, kuriem pateikties un sumināt Priekules novadā ir, tādēļ gada gaitā aicinām izvērtēt, kurš līdzcilvēks kļūs par nākamā gada Goda novadnieku.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

xxx

40 nostrādātos gados,jau vajadzētu prast noteikt PAREIZO diagnozi.

pirms 5 gadiem, 2015.11.22 21:39

par ko

Izliktiem akmeņiem Baznīcas 20.Ja lietotu kases aparātu,bruģis sētā ari nebūtu.

pirms 5 gadiem, 2015.11.22 21:45

vai

Tas par Jablonsku?

pirms 5 gadiem, 2015.11.23 17:34

Priekules novadā