Priekulē vēlas realizēt 19 projektus

Priekules novada domes izsludinātajam projektu konkursam šogad atsaucība vēl lielāka nekā divus iepriekšējos gadus, stāsta Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis. Iedzīvotājiem un organizācijām tika piedāvāti trīs projektu virzieni. Desmit pieteikumi saņemti bērnu un jauniešu aktivitāšu organizēšanai, seši – nevalstisko organizāciju aktivitātēm un trīs – kultūras iniciatīvām.

Vēl notiek iesniegto projektu izvērtēšana, bet M. Baumanis prognozē, ka līdzekļu pietiks visiem. Visu trīs jomu projektiem kopā atvēlēti 9846 eiro. Ar katra projekta vadītāju tiks noslēgts līgums, un iecere būs jārealizē līdz oktobra beigām.

Pievieno komentāru

Priekules novadā