Priekulē runā par to, kas nepieciešams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Priekules novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īstenojot projektu ''SEMPRE'', 27. aprīlī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika konference ''Stiprinot sadarbību''.

Konference bija veltīta tēmai, kā veicināt līdzdarbošanos, stāsta Priekules novada dome. Tās dalībnieki centās noskaidrot, kāds atbalsts sociālajā sfērā būtu visnepieciešamākais, kā arī meklēja risinājumus, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pasākumā tika stāstīts par projektu ''SEMPRE'', savā pieredzē un labajā praksē dalījās Liepājas Reimatiķu biedrības, Liepājas Neredzīgo biedrības, Liepājas Diakonijas centra pārstāvji, par iesaistīšanos projektā un pieredzi pastāstīja Rucavas un Grobiņas novada pārstāvji. Arī priekulnieki dalījās labās prakses piemēros.

Vēlāk notika darbs grupās, lai apzinātu aktuālākās problēmas un meklētu iespējamos risinājumus. Secinājumi visas grupās bija diezgan līdzīgi, atzīst Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere. Cilvēki ar īpašām vajadzībām jūtas diezgan vientuļi, vēlētos atbalsta grupas, taču grūtības sagādā transports, finanses, telpu trūkums. Cilvēki gatavi nākt kopā, darboties, bet pietrūkst līderu, kas būtu gatavi uzņemties atbildību par grupu darbu, novērojumos dalās M. Gertnere.

Tūlīt pēc konferences uzsākt mikroprojekta īstenošanu sanākušie vēl nebija gatavi, tāpēc nolemts interesentiem vēlreiz pulcēties jūlijā, lai izstrādātu konkrētākus turpmākās rīcības soļus. Iespējams, tās varētu būt līderu apmācības vai jau darbojošos grupu stiprināšana.

Pievieno komentāru

Priekules novadā