Priekulē martā notiks domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem 1

Martā Priekules dome organizēs vairākas tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Pirmā tikšanās būs otrdien, 6. martā, plkst.14 Virgā.

Tēmas – pagājušā gada budžeta izpilde un 2012. gadā plānotie darbi. Sapulces beigās iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus, vēsta novada mājaslapa.

Sapulcēs piedalīsies Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, priekšsēdētājas vietniece Arta Brauna, izpilddirektors Andris Razma, izpilddirektora vietniece Andra Valuže, Finansu nodaļas vadītāja Patricija Andersone, Attīstības nodaļas vadītājs Modris Baumanis, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola, Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere, Izglītības metodiķe Agrita Purviņa un pagastu pārvalžu vadītāji.

Plāns:

Priekules pilsēta un pagasts:

20. martā pulksten 18, Priekules kultūras namā.

Bunkas pagastā:

9. martā pulksten 14, Bunkas kultūras namā.

Gramzdas pagastā:

15. martā pulksten 15, Gramzdas tautas namā.

Kalētu pagastā:

16. martā pulksten 18, Kalētu pagasta pārvaldē.

Virgas pagastā:

6. martā pulksten 14, Virgas tradīciju namā.

14. martā pulksten 15, Purmsātu brīvā laika pavadīšanas centrā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Priekulē