Priekulē izsludina trīs konkursus

Priekulē izsludināti trīs konkursi - "Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā 2015.gadā", "Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā 2015.gadā" un "Kultūras iniciatīvas Priekules novadā".

Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšanas konkursa mērķis ir veicināt Priekules novada iedzīvotāju vienojošus, uz aktivitāti vērstus pasākumus, ar ietekmi uz nevalstiskās organizācijas attīstību, kā arī sakārtot un uzlabot organizācijas darbību tās izvirzīto mērķu sasniegšanā. Projektu pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas. Vienam projektam pieejamais finansējums no 400 līdz 800 EUR.

Bērnu un jauniešu aktivitāšu konkursa mērķis irveicināt Priekules novada bērnu un jauniešu aktivitāti, līdzdalību, komunikāciju, iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu dzīves veidu, attīstīt zināšanas un prasmes. Paredzēts atbalstīt projektus, kuru aktivitātēs būs iesaistīti vismaz 20 novada bērni un jaunieši. Projektus var iesniegt juridiska vai fiziska persona. Vienam projektam pieejamais finansējums no 400 līdz 800 EUR.

Kultūras iniciatīvu konkursamērķis irattīstīt radošo aktivitāšu daudzveidību Priekules novada kultūras apritē, kā arī sekmēt un atbalstīt kultūras jaunrades procesus dažādu interešu grupu darbībā, motivējot tos aktīvākai darbībai. Vienam projektam pieejamais finansējums no 200 līdz 500 EUR.

Projekta pieteikumu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.aprīlim plkst.16:00 Projekta sākuma datumu var plānot no 2015.gada 1.maija, taču uzsākot projekta realizāciju pirms vērtēšanas komisijas apstiprinājuma saņemšanas, jāuzņemas pašu risks attiecībā uz finansējumu, jo pieteikumi tiks vērtēti līdz 15.maijam. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 31.oktobrim.

27.aprīlī pulksten 15 domes zālē notiks informatīvais seminārs par projektu norisi un pieteikumu sagatavošanu.

Nolikumi pieejami novada mājaslapā.

Pievieno komentāru

Priekules novadā