Nakšņos Tīreļpurvā

No 8. līdz 11. janvārim Tīreļpurvā, veicinot sadarbību ar Latvijas skautiem un gaidām, 18 Kurzemes novada Liepājas 417. vienības jaunsargi piedalās Skautu un gaidu nometnē „Baltais vilks
2009”. 417. vienības instruktori ir Pēteris Rudzinskis un Daina Garoza no Kalētu pamatskolas.

"Mani atstāja mājās," smej D. Garoza, toties aizbraukuši divi zēni un trīs meitenes no Kalētu pamatskolas jaunsargiem.

Liepājas vienības jaunsargi iespēju piedalīties nometnē saņēma kā balvu par iegūto
2. vietu konkursā "Labākā un aktīvākā Jaunsardzes vienība ", ko organizēja
Jaunsardzes centrs.

Savukārt no 10. līdz 11.janvārim, godinot latviešu
strēlnieku pieredzi, notiek jaunsargu Ziemassvētku kauju atceres
nometne Tīreļpurvā. Lai apgūtu un izjustu Latvijas vēsturi, jaunsargi pētīs pirmā
pasaules kara strēlnieku pieredzi nakts uzbrukumos, veicot nakts
orientēšanos un nakšņojot blindāžās un teltīs.

Pievieno komentāru

Priekules novadā