Liepājas reģiona lauksaimniekus informēs par darba aizsardzības jautājumiem

21. novembrī plkst.10 Bunkas kultūras namā norisināsies informatīvs seminārs "Darba tiesisko attiecību nodibināšana un aktuālās darba aizsardzības prasības lauksaimniecības uzņēmumiem", kuru organizē Kurzemes reģionālā Valsts darba inspekcija sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas nodaļu.

Valsts Darba inspekcija nodrošina vienotu valsts kontroles un uzraudzības sistēmu darba jautājumos uzraugot un kontrolējot darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kontrolējot, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus un konsultējot darba devējus un darbiniekus par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību, veicinot sabiedrības izpratni par darba tiesību un darba drošības normu ievērošanas nozīmību.

Informatīvajā seminārā tiks pievērsta uzmanība darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības prasību piemērošanai un ievērošanai lauksaimniecības uzņēmumos, neatkarīgi no to darbības jomas un lieluma.

Valsts darba inspekcija lauksaimniecības un būvniecības uzņēmumu tematiskās pārbaudes laikā secinājusi, ka situācija darba aizsardzībā lauksaimniecības uzņēmumos ir sliktāka nekā būvniecības uzņēmumos. Tas tiek skaidrots ar to, ka šāda veida preventīvā pārbaude lauksaimniecības nozarē notika tikai otro gadu, kamēr būvobjekti pārbaudīti jau piekto gadu. Veicot tematiskās pārbaudes kādas nozares uzņēmumos, ir iespējams uzlabot darba aizsardzības situāciju visā nozarē.

Darba inspekcija kopumā apsekojusi 219 uzņēmumus, no kuriem 138 darbojas lauksaimniecības nozarē, bet 81 – būvniecības nozarē. Kopumā inspektori piemēroja 24 administratīvos sodus, kuros konstatēts 101 pārkāpums. Lauksaimniecības uzņēmumiem piemēroti 18, bet būvniecības uzņēmumiem – 6 administratīvie sodi. Par darba aizsardzības normatīvo aktu neievērošanu 152 lauksaimniecības un būvniecības nozaru uzņēmumiem izsniegti rīkojumi 749 pārkāpumu novēršanai tātad katrā uzņēmumā, kas neievēro darba aizsardzības prasības, atklāti vidēji 5 pārkāpumi.

Pievieno komentāru

Priekulē