Lieldienu pasākumi Priekules novadā

Lieldienu pasākumi Priekules novadā:

Bunkā
Pirmdien, 6. aprīlī, pulksten 12 kultūras namā starpnovadu koncerts “Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu...”. Piedalīsies kolektīvi no Grobiņas, Vaiņodes un Priekules novada.

Gramzdā
Ceturtdien, 2. aprīlī, pulksten 13 tautas namā Lieldienu pēcpusdiena pagasta senioriem.
Svētdien, 5. aprīlī, pulksten 14 tautas namā Lieldienu dievkalpojums. Piedalīsies arī Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas zvanu koris “Campanella”. Pēc dievkalpojuma zvanu kora koncerts.
Pirmdien, 6. aprīlī, pulksten 13 bērnu laukumā pie tautas nama Lieldienu jautrošanās kopā ar zaķiem Janci un Ansi.

Kalētos
Svētdien, 5. aprīlī, pulksten 10 kultūras namā Lieldienu turnīrs zolītē. Pulksten 10.30 pamatskolas parkā Lieldienu jampadracis “Ripo, oliņ”.

Krotē

Ceturtdien, 2. aprīlī, pulksten 11 Kronvalda Ata pamatskolā vecvecāku un Bunkas pagasta pensionāru ikgadējais pavasara ieskaņas pasākums “Vizbulītes smaids”. Transports no Tadaiķiem pulksten 10.30. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 26390958 un 26183364.

Priekulē
Pirmdien, 6. aprīlī, no pulksten 12 līdz 16 kultūras namā radošās un aktīvās Lieldienas lieliem un maziem kopā ar radošajiem priekulniekiem, aktīvajiem novadniekiem un Priekules baptistu draudzi. Programmā priekšnesumi, rotaļas, galda spēļu pavasara turnīri bērniem un vecākiem, radošās darbnīcas, labdarības tirdziņš un citas aktivitātes.

Virgā
6. aprīlī pulksten 12  - Lieldienu pasākumi - tirdziņš un radošās darbnīcas bērniem. Paplakā pie Virgas pagasta pārvaldes ēkas.

Pievieno komentāru

Priekules novadā